symulator

Kursanci odbywający w Ośrodku Szkolenia Kierowców ROTRANS kurs „Kwalifikacji wstępnej” lub „Kwalifikacji wstępnej przyśpieszonej” odbywają zajęcia z jazdy w warunkach specjalnych na symulatorach MAN i SCANIA – w takich samych warunkach w jakich szkolą się kierowcy zawodowi np. w Niemczech lub Danii.

W ramach opłaty za kurs zapewniamy dowóz i powrót  do Piastowa k/Warszawy (oraz obiad na miejscu) gdzie odbywają się obowiązkowe zajęcia z jazdy w warunkach specjalnych na dwóch nowoczesnych 6-stopniowych symulatorach samochodu ciężarowego i autobusu, zbudowanych na bazie – kabinie pojazdów MAN i SCANIA. Kursanci szkolą się równocześnie na 2 symulatorach co skraca, usprawnia ale i też urozmaica przebieg szkolenia w warunkach specjalnych. 

Zapewniamy szkolenie w warunkach specjalnych na najlepszych dostępnych w Polsce symulatorach prowadzone przez wykwalifikowanych instruktorów techniki jazdy w Centrum Szkoleń Symulacyjnych Polskiej Izby Gospodarczej Ośrodków Szkolenia Kierowców (PIGOSK Piastów) z siedzibą w Piastowie k. Warszawy (05-820) przy ul.Księdza Piotra Skargi 1.

W ramach kwalifikacji wstępnej (280 godz.) obowiązkowe 2 godziny zegarowe na symulatorze.
W ramach kwalifikacji wstępnej przyśpieszonej (140 godz.) obowiązkowa 1 godzina zegarowa na symulatorze.
Ze szkolenia na symulatorach nie jest przeprowadzany egzamin – jest to szkolenie uświadamiające zagrożenia i pokazujące zachowania pojazdu w warunkach ekstremalnych (wystrzał koła, awaria hamulców, poślizg itp.)

Uwaga!
Symulatory na których przeprowadzamy szkolenie odpowiadają wymaganiom określonym na podstawie art. 39g ust. 12 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym.

Symulatory wykonane są przez firmę Autocomp Management Sp. z o.o. ze Szczecina specjalizującą się w produkcji specjalistycznych symulatorów dla m.in. wojska i kolejnictwa. Strona firmy: http://ac-m.pl/

Szczegółowe warunki techniczne jakim powinien odpowiadać wykorzystywany na kursach kwalifikacji wstępnej symulator określa Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 8 kwietnia 2011 r. w sprawie urządzenia do symulowania jazdy w warunkach specjalnych.

Aktualne informacje o wykorzystywanych przez nas symulatorach na stronie: https://www.pigosk.pl/filmy/