Prawo jazdy

 Dokumenty potrzebne do zapisania się na kurs prawa jazdy (utworzenia PKK):

– dowód osobisty lub ważny paszport (można wyrobić w trakcie kursu)
– kolorowa fotografia o wymiarach 35 × 45 mm, twarz na wprost (takie samo zdjęcie jak do dowodu osobistego lub paszportu)
– orzeczenie lekarskie (w dniu rozpoczęcia kursu badania lekarskie na miejscu u nas)
– zgoda rodziców – dot. osób niepełnoletnich
– orzeczenie psychologiczne (tylko na kat. C, CE, D).
PRZYJDŹ DO NAS – POMOŻEMY W NOWYCH FORMALNOŚCIACH POTRZEBNYCH DO ZAPISANIA SIĘ NA KURS – UTWORZENIU PKK!
Co to jest numer PKK? ——> http://pkk.pwpw.pl/
Informacje o uzyskiwaniu prawa jazdy na stronie rządowej: https://obywatel.gov.pl/kierowcy-i-pojazdy/prawo-jazdy-jak-zdac

Uwaga od 01.01.2021 r. zanim wybierzecie się do Wydziału Komunikacji Starostwa Powiatowego w Stalowej Woli należy wcześniej umówić się on-line:
https://kolejka.stalowowolski.pl

Posiadamy status SUPER OSK – szkolimy legalnie e-e-learningowo na prawo jazdy!

Posiadamy wpis do rejestru instytucji szkoleniowych nr 2.18./00021/2007 (P.H.U. ROTRANS Roman Szypura)– możemy realizować szkolenia finansowane przez Powiatowe Urzędy Pracy (indywidualne, grupowe, bony szkoleniowe). – informacji o zasadach finansowania szkoleń udzielają pracownicy Powiatowych Urzędów Pracy właściwych ze względu na miejsce zamieszkania osoby bezrobotnej.
Kurs prawa jazdy (szkolenie podstawowe) może rozpocząć osoba, która posiada:

  • wymagany przepisami ustawy wiek; (wiek podajemy osobno dla każdej kategorii)
  • orzeczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do kierowania pojazdem;
  • orzeczenie psychologiczne o braku przeciwwskazań psychologicznych do kierowania pojazdami – dot. kat. C, C+E, D prawa jazdy
  • pisemną zgodę rodziców lub opiekunów, jeżeli nie ukończyła 18 lat;
  • prawo jazdy (lub zdany egzamin państwowy) na kategorię B jeżeli ubiega się o kategorię C lub D
  • prawo jazdy (lub zdany egzamin państwowy) na kategorię odpowiednio B, C, D jeżeli ubiega się o kategorię B+E, C+E, D+E.

Uwaga: Kurs prawa jazdy można rozpocząć na 3 miesiące przed osiągnięciem wymaganego wieku

Do egzaminu państwowego można podejść na 1 miesiąc przed ukończeniem wymaganego wieku
– wymagany wiek obowiązuje w dniu wydania prawa jazdy.

Szkolenie uzupełniające – (dodatkowe godziny jazdy lub wykładów) – przeprowadzane jest na wniosek osoby szkolonej – może je rozpocząć osoba, która posiada wydane zaświadczenie o ukończeniu szkolenia podstawowego lub dodatkowego i nie przystąpiła do egzaminu państwowego na prawo jazdy lub go nie zdała.

Uwaga – opłata za wydanie prawa jazdy!
Po zdanym egzaminie państwowym należy udać się do właściwego wydziału komunikacji starostwa powiatowego lub urzędu miasta celem dokonania opłaty za wydanie dokumentu prawa jazdy (kwota 100 zł).
Większość urzędów zamawia dokument prawa jazdy dopiero po otrzymaniu potwierdzenia opłaty za wydanie dokumentu, dlatego w celu uniknięcia wydłużenia czasu oczekiwania na prawo jazdy zalecamy udać się do wydziału komunikacji niezwłocznie po zdanym egzaminie państwowym. Ze względu na elektroniczny przesył danych między WORD a Starostwem – pozytywny wynik egzaminu jest uzupełniany „on-line” w profilu kandydata na kierowcę (PKK) i widoczny na kolejny dzień roboczy po egzaminie dla urzędnika zamawiającego prawo jazdy w Starostwie.

Poniżej wzór nowego prawa jazdy – wydawanego od  4 marca 2019 r. – wydawane jest prawo jazdy bez adresu zamieszkania według poniższego wzoru