Prawo jazdy kat. B

NOWA TOYOTA YARIS  z KAMERĄ COFANIA
TYM SIĘ UCZYSZ -> TYM ZDAJESZ!
PODSTAWIAMY NASZE AUTA NA EGZAMIN W WORD TARNOBRZEG!

 

 

O nas

ROTRANS – UCZCIWE SZKOLENIE KIEROWCÓW //
Posiadamy status SUPER OSK – teoria z domu – e-learningowo na prawo jazdy!

 

ROTRANS to szkoła nauki jazdy z tradycjami – założona w 1989 r. , prowadzimy kursy prawa jazdy kat. AM, A1, A2, A, B, C, D, B+E, C+E w Stalowej Woli, Nisku, Janowie Lubelskim, Frampolu, Ulanowie, Rudniku n/Sanem, Jeżowem.
Kurs prawa jazdy w ROTRANSie to pewna inwestycja w siebie – szkolimy profesjonalnie, uczciwie i skutecznie.
ROTRANS to także ośrodek szkolenia kierowców zawodowych – ciężarówek i autobusów – od 2007 r. w swojej ofercie posiadamy kursy na przewóz rzeczy i osób (dawne świadectwo kwalifikacji) – według Ustawy o transporcie drogowym – Kwalifikacja wstępna kat. C i D (wszystkie rodzaje), Szkolenia Okresowe kat. C i D. (Nisko i Stalowa Wola)
Zapraszamy do zapoznania się z naszą ofertą i do skorzystania z naszych usług!
————————————————————————————————————————

Szkolimy amatorów i zawodowców, nieprzerwanie od 1989 roku.
Zaufało nam już ponad 30 tysięcy osób, dołącz do Nich i Ty!

rzetelna

Jesteśmy zrzeszeni w Polskiej Izbie Gospodarczej Ośrodków Szkolenia Kierowców z siedzibą w Piastowie k/Warszawy:

polska-izba

zapnij_pasy

 

 

Projekty UE

Operacja Kwalifikacja - dofinansowane szkolenia dla osób indywidualnych - subregion rzeszowski

 

Przykładowe możliwe do realizacji w naszym ośrodku szkolenia: kursy prawa jazdy kat. C, CE, D, kursy kwalifikacji wstępnej na przewóz osób i rzeczy z dofinansowaniem ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego UE.
Poziom dofinansowania: 89%
Maksymalna kwota dofinansowania na osobę: 3635 zł
(wybierając droższe szkolenie należy z własnych środków dopłacić różnicę)

Szkolenia dla osób z subregionu rzeszowskiego: mające miejsce zamieszkania (w rozumieniu Kodeksu Cywilnego), zatrudnienia lub pobierania nauki na terenie powiatów: rzeszowski grodzki, rzeszowski ziemski, dębicki, leżajski, łańcucki oraz ropczycko-sędziszowski

Najbliższy termin rekrutacji: 25.04.2022 r. od godz. 12:00 do 29.04.2022 r. do godz. 23:59

Formularz rekrutacyjny: https://www.cdgpolska.pl/projekty-dotacje/oferta/projekty-wlasne/projekty-szkoleniowo-doradcze/ok/formularz/

Rekrutacja jest prowadzona przez firmę:

Centrum Doradztwa Gospodarczego Sp. z o.o.

Świlcza 145b, 36-072 Świlcza k/Rzeszowa

Tel. 668 611 170

Godziny pracy: pon: 10:00 – 18:00, wt – pt: 7:30 – 15:30

Po otrzymaniu dofinansowania podpisując umowę należy podać nr usługi rozwojowej zamieszczonej w Bazie Usług Rozwojowych
Państwo sami decydujecie jakie szkolenie i w jakim ośrodku szkoleniowym realizujecie!
Nasza oferta w Bazie Usług Rozwojowych:
https://uslugirozwojowe.parp.gov.pl/uslugi/search?SearchFilterView[podmiot_id]=42949

Nasza nazwa w Bazie Usług Rozwojowych:
Doskonalenie i Szkolenie Kierowców Sp. z o.o.
NIP: 6020124493

(Jeżeli nie ma tu szkolenia, które Państwa interesuje, prosimy o kontakt, ustalimy jakie szkolenie i w jakim terminie jest potrzebne i wprowadzimy je niezwłocznie do Bazy Usług Rozwojowych: kategorie i termin dostosujemy do Państwa oczekiwań).

Adres naszego ośrodka:
OSK ROTRANS
37-400 Nisko, ul. Rzeszowska 3, tel. 15 841 20 66, 604 506 684

 

 

 

Centralny Okręg Szkoleniowy - dofinansowane szkolenia subregion tarnobrzeski

Projekt „Centralny Okręg Szkoleniowy”
– realizowany będzie  do 31.12.2021 r.


Najbliższy – IX nabór do projektu odbędzie się
w dniach od 07.06.2021 r. od godz. 8:00 – do 11.06.2021 r. do godz. 24:00

Kursy np. prawa jazdy kat. C, CE, D, kursy kwalifikacji wstępnej na przewóz osób i rzeczy z dofinansowaniem ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego UE.
Poziom dofinansowania: 89%
Maksymalna kwota dofinansowania na osobę: 3635 zł
(wybierając droższe szkolenie należy z własnych środków dopłacić różnicę)

Szkolenia dla osób z subregionu tarnobrzeskiego – mieszkających, uczących się lub pracujących w jednym z wymienionych powiatów powiatów: mielecki, tarnobrzeski (w tym miasto Tarnobrzeg), stalowowolski, kolbuszowski, niżański.

Projekt dla osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej – można być osobą pracującą lub bezrobotną – nie można mieć swojej działalności gospodarczej nawet zawieszonej!

Informacja o naborze zamieszczona będzie w zakładce aktualności na stronie projektu: https://cos-projekt.pl/aktualnosci.html

Rekrutacja jest prowadzona przez firmę Wektor Consulting z Mielca. – najbliższa rekrutacja: należy śledzić stronę projektu: www.cos-projekt.pl
Rekrutacja trwa przeważnie 5 – 7 dni – kolejność zgłoszeń ma znaczenie!

Formularz rekrutacyjny on-line dostępny będzie wyłącznie w dniach i godzinach rekrutacji: http://www.cos-projekt.pl/formularz-zgloszeniowy.html

Regulamin projektu: https://cos-projekt.pl/pliki/Regulamin%20rekrutacji.pdf

Osoby zakwalifikowane do projektu podpisuję umowę szkoleniową odpowiednio w:

 • Stowarzyszeniu NIL w Kolbuszowej (osoby zamieszkałe w pow. niżańskim i kolbuszowskim) http://www.nil.kolbuszowa.pl/
 • Tarnobrzeskiej Agencji Rozwoju Regionalnego (osoby zamieszkałe w pow. stalowowolskim, tarnobrzeskim, m. Tarnobrzeg) http://tarr.pl/

Podpisując umowę należy podać nr usługi rozwojowej zamieszczonej w Bazie Usług Rozwojowych: https://uslugirozwojowe.parp.gov.pl/
Państwo sami decydujecie jakie szkolenie i w jakim ośrodku szkoleniowym realizujecie!
Nasza oferta w Bazie Usług Rozwojowych:
https://uslugirozwojowe.parp.gov.pl/uslugi/search?SearchFilterView[podmiot_id]=42949

Nasza nazwa rejestrowa w Bazie Usług Rozwojowych: Doskonalenie i Szkolenie Kierowców Sp. z o.o.

(Jeżeli nie ma tu szkolenia, które Państwa interesuje, prosimy o kontakt, ustalimy jakie szkolenie i w jakim terminie jest potrzebne i wprowadzimy je niezwłocznie do Bazy Usług Rozwojowych: kategorie i termin dostosujemy do Państwa oczekiwań).

Adres naszego ośrodka:
OSK ROTRANS
37-400 Nisko, ul. Rzeszowska 3, tel. 15 841 20 66, 604 506 684

 

 

MARR Mielec - Baza Usług Rozwojowych - dofinansowane do 80% kursy dla firm i ich pracowników

Projekt Twój kierunek rozwoju – Finansowanie usług rozwojowych w subregionie tarnobrzeskim”  współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa: VII Regionalny rynek pracy. Działanie: 7.5 Rozwój kompetencji pracowników sektora MŚP realizowany przez Agencję Rozwoju Regionalnego MARR S.A. na podstawie Umowy nr RPPK.07.05.00-18-0011/18-00 z dnia 31-01-2019 r. zawartej z Wojewódzkim Urzędem Pracy w Rzeszowie

Dofinansowanie dla osób zatrudnionych w mikro, małych lub średnich przedsiębiorstwach, skierowanych na szkolenie przez swoją firmę i dla samozatrudnionych.  

Najbliższy nabór do projektu odbędzie się w dniach 12.07.2021 – 23.07.2021 r.

Ogłoszenie o naborze: https://www.marr.com.pl/doc/ogloszenie%20o%20naborze%20XII%2002_07_2021.pdf

Projekt przewiduje wyższe o 10% dofinansowanie usług rozwojowych w przypadku:
• Kończących się nabyciem lub potwierdzeniem kwalifikacji, o których mowa w art. 2 pkt 8 ustawy z dnia 22.12.15 r. o Zintegrowanym Systemie Kwalifikacji,
• Dla osób o niskich kwalifikacjach (ISCED 3),
• Dla osób w wieku powyżej 50 r.ż.,
• Dla przedsiębiorstw wysokiego wzrostu, • Dla przedsiębiorców, którzy uzyskali wsparcie w postaci analizy potrzeb rozwojowych lub planów rozwoju w ramach Działania 2.2 PO WER,
• Dla przedsiębiorców prowadzących działalność gospodarczą na terenie miast średnich oraz miast średnich tracących funkcje społecznego-gospodarcze.

Czyli np w przypadku kursu prawa jazdy dla osób zatrudnionych w firmie z Niska lub Stalowej Woli dofinansowanie może wynieść nawet 80% dla mikroprzedsiębiorstwa!

Informacja o naborze zamieszczona będzie w zakładce aktualności na stronie projektu: http://www.marr.com.pl/BUR1.html

Regulamin i formularze rekrutacyjne: http://www.marr.com.pl/BUR2.html

Rekrutacja jest prowadzona przez Mielecką Agencję Rozwoju Regionalnego

Wypełniając wniosek należy podać nr usługi rozwojowej zamieszczonej w Bazie Usług Rozwojowych: https://uslugirozwojowe.parp.gov.pl/
Państwo sami decydujecie jakie szkolenie i w jakim ośrodku szkoleniowym realizujecie!
Nasza oferta w Bazie Usług Rozwojowych:
https://uslugirozwojowe.parp.gov.pl/uslugi/search?SearchFilterView[podmiot_id]=42949

(Jeżeli nie ma tu szkolenia, które Państwa interesuje, prosimy o kontakt, ustalimy jakie szkolenie i w jakim terminie jest potrzebne i wprowadzimy je niezwłocznie do Bazy Usług Rozwojowych: kategorie i termin dostosujemy do Państwa oczekiwań).

Kontakt do osoby bezpośrednio odpowiedzialnej za Bazę Usług Rozwojowych w naszym ośrodku: tel. 604 506 684 – Michał Szypura.

Adres naszego ośrodka:
OSK ROTRANS
37-400 Nisko, ul. Rzeszowska 3, tel. 15 841 20 66, 604 506 684

Dane rejestrowe ośrodka:
Doskonalenie i Szkolenie Kierowców Sp. z o.o.
37-400 Nisko, ul. Osiedle 21/3,
NIP: 602 012 44 93

 

 

 

 

Osoby bezrobotne do 30 roku życia

UWAGA OSOBY BEZROBOTNE DO 30 roku życia 

Bony szkoleniowe do wysokości max około 5150 zł (stan na III kwartał 2020 r.) na osobę są dostępne w Powiatowych Urzędach Pracy dla osób bezrobotnych do 30 roku życia – potrzebne jest zaświadczenie – uwiarygodnienie zatrudnienia potwierdzone pisemnie przez potencjalnego pracodawcę, który potwierdzi chęć zatrudnienia Was po zdobyciu uprawnień kierowcy zawodowego.

O szczegóły i dostępność środków na szkolenia proszę pytać w swoim Powiatowym Urzędzie Pracy.

Nasz ośrodek posiada wszystkie stosowne zezwolenia aby móc przyjmować na szkolenia osoby z bonem szkoleniowym. Osoba zainteresowana sama wskazuje ośrodek gdzie chce się szkolić. Zapraszamy do nas pomożemy w prawidłowym wypełnieniu wniosku o przyznanie bonu szkoleniowego.

Bon wykorzystać można na jedno lub kilka szkoleń np. Prawo jazdy kat. C, D lub CE + kwalifikacja wstępna przyśpieszona (kurs na przewóz osób lub rzeczy).

Powiatowy Urząd Pracy w Nisku: http://nisko.praca.gov.pl/ 

Powiatowy Urząd Pracy w Stalowej Woli: http://stalowawola.praca.gov.pl/
pup_logo2

 

Podkarpackie Centrum Kierowcy Zawodowego II edycja - projekt zakończony

4 loga POLSKA
Projekt realizowany jest w ramach Regionalnego Programu Województwa Podkarpackiego,
Oś priorytetowa IX „Jakość edukacji i kompetencji w regionie”,
Działanie 9.5 „Podnoszenie kompetencji osób dorosłych w formach pozaszkolnych”

„Podkarpackie Centrum Kierowcy Zawodowego – II edycja”

realizowany w okresie: 01.07.2018 r. – 30.06.2019 r. (projekt zakończony)

Kto może być Uczestnikiem projektu?

Projekt kierowany jest do osób zainteresowanych z własnej inicjatywy zdobyciem, uzupełnieniem lub podniesieniem kwalifikacji zawodowych.

Uczestnikiem projektu może być osoba:

– posiadająca miejsce zamieszkania w w powiatach: niżański, stalowowolski, tarnobrzeski, m. Tarnobrzeg, rzeszowski, m. Rzeszów, leżajski, kolbuszowski, łańcucki, ropczycko – sędziszowski.

– posiadająca wiek powyżej 18 roku życia,

– pracująca lub bezrobotna zarejestrowana oraz niezarejestrowana w PUP, w tym długotrwale bezrobotna lub bierna zawodowo

 • nieprowadząca własnej działalności gospodarczej

– jest mieszkańcem wsi i/lub posiada wykształcenie co najwyżej ponadgimnazjalne (czyli maksymalnie średnie ISCED3)

– posiada prawo jazdy kat. B lub kat. BC (dla kursu kat. C+E)

– posiada aktualne orzeczenie lekarskie i psychologiczne dopuszczające do kierowania pojazdami i założony nr PKK (kat. C, CE, D) oraz pracy na stanowisku kierowcy (kwalifikacja wstępna).

– która złożyła osobiście komplet prawidłowo wypełnionych dokumentów aplikacyjnych

– wyraziła zgodą na przetwarzanie danych osobowych i monitorowanie danych wymaganych do projektu

Dodatkowe punkty przy rekrutacji otrzymują: kobiety, osoby powyżej 50 roku życia, osoby niepełnosprawne, osoby zamieszkałe na terenach wiejskich, osoby o niskich kwalifikacjach, osoby bierne zawodowo, osoby długotrwale bezrobotne.

Szczególnie zapraszamy wszystkie Panie do udziału w projekcie!

Co można otrzymać w projekcie:

Blok wysokiej jakości szkoleń zawodowych poprzez realizację kursów prawa jazdy i/lub kwalifikacji wstępnej przyśpieszonej, w tym uczestnik może skorzystać z jednego lub dwóch szkoleń (np. PJ + KWP) takich jak:
– prawo jazdy kat. C z Kwalifikacją wstępną kat. C/C+E (od 18 lat)
– prawo jazdy kat. C z Kwalifikacją wstępną przyśpieszoną kat. C (od 21 lat)
– prawo jazdy kat. C+E z Kwalifikacją wstępną przyśpieszoną kat. C (od 21 lat i posiadana kat. C)
– prawo jazdy kat. D z Kwalifikacją wstępną przyśpieszoną kat. D (od 23 lat)
– prawo jazdy kat. C (od 21 lat)
– prawo jazdy kat. C+E (od 21 lat i posiadana kat. C)
– prawo jazdy kat. D (od 24 lat)
– kwalifikacja wstępna przyspieszona do kat. C/C+E (od 21 lat)
– kwalifikacja wstępna przyspieszona do kat. D (od 23 lat)

Dodatkowo, w ramach projektu, uczestnik może otrzymać:
– materiały szkoleniowe – podręcznik i płyta z pytaniami egzaminacyjnymi,
– egzamin państwowy – jedno podejście,

Wartość projektu 1 037 500,00 zł w tym wkład Europejskiego Funduszu Społecznego 881 875,00 zł

Okres realizacji projektu: 01.07.2018 – 30.06.2019 r.

Planowana ilość osób: 180

Rekrutacja odbywać się będzie na 4 kolejne edycje projektu:
I edycja – rekrutacja od 22-29.06.2018 r. – zakończona
II edycja – rekrutacja 03-28.09.2018 r. – zakończona
III edycja – rekrutacja  03-28.12.2018 r. – zakończona
IV edycja – rekrutacja 4-15.03.2019 r. – zakończona

Warunkiem niezbędnym przy składaniu kompletnych, czytelnie i prawidłowo wypełnionych formularzy rekrutacyjnych jest:
– dla kursu prawa jazdy kat. C, CE, D – założony nr PKK w Starostwie Powiatowym / Urzędzie Miasta – Wydział Komunikacji oraz aktualne orzeczenie lekarskie i psychologiczne do prawa jazdy
(obowiązek posiadania przy rekrutacji PKK nie dotyczy osób składających dokumenty na kurs Prawa jazdy kat. C z Kwalifikacją wstępną – od 18 lat  – PKK może być wydany po rozpoczęciu kursu kwalifikacji wstępnej)
– dla kursu Kwalifikacji wstępnej i Kwalifikacji wstępnej przyśpieszonej – orzeczenie lekarskie i psychologiczne do kwalifikacji

Badania lekarskie i psychologiczne każda osoba chcąca wziąć udział w rekrutacji wykonuje na własny koszt.
Dokumenty rekrutacyjne każda osoba zainteresowana składa osobiście w biurze projektu:
37-400 Nisko, ul. Rzeszowska 3 w godz. 9:00 -16:00 – do wglądu wymagane ważne prawo jazdy i dowód osobisty.
tel. 15 841 20 66
Regulamin rekrutacji:
Regulamin RPO PCKZ II 01072018

Dokumenty rekrutacyjne:
Załącznik Nr 1 – Formularz zgłoszeniowy
Załącznik Nr 2 – Oświadczenie o przynależności do grupy docelowej projektu
Załącznik Nr 3 – Oświadczenie o długości bezrobocia
Załącznik Nr 4 – Oświadczenie o bierności zawodowej
Załącznik Nr 5 – Oświadczenie o przynależności do grupy docelowej projektu tylko osoby pracujące

 

Podkarpackie Centrum Kierowcy Zawodowego - projekt zakończony

4 loga PCKZ

Projekt realizowany jest w ramach Regionalnego Programu Województwa Podkarpackiego,

Oś priorytetowa IX „Jakość edukacji i kompetencji w regionie”,

Działanie 9.5 „Podnoszenie kompetencji osób dorosłych w formach pozaszkolnych”

„Podkarpackie Centrum Kierowcy Zawodowego” – projekt zakończony

okres realizacji: 01.07.2017 – 30.06.2018

Kto może być Uczestnikiem projektu?

Projekt kierowany jest do osób zainteresowanych z własnej inicjatywy zdobyciem, uzupełnieniem lub podniesieniem kwalifikacji zawodowych.

Uczestnikiem projektu może być osoba:

– posiadająca miejsce zamieszkania w w powiatach: niżański, stalowowolski, tarnobrzeski, m. Tarnobrzeg, rzeszowski, m. Rzeszów, leżajski, kolbuszowski, łańcucki, ropczycko – sędziszowski.

– posiadająca wiek powyżej 18 roku życia,

– pracująca lub bezrobotna zarejestrowana oraz niezarejestrowana w PUP, w tym długotrwale bezrobotna lub bierna zawodowo

– jest mieszkańcem wsi i/lub posiada wykształcenie co najwyżej ponadgimnazjalne (czyli maksymalnie średnie ISCED3)

– posiada prawo jazdy kat. B

– posiada orzeczenie lekarskie i psychologiczne dopuszczające do kierowania pojazdami (kat. C, CE, D) oraz pracy na stanowisku kierowcy (kwalifikacja wstępna).

– która złożyła osobiście komplet prawidłowo wypełnionych dokumentów aplikacyjnych

– wyraziła zgodą na przetwarzanie danych osobowych i monitorowanie danych wymaganych do projektu

Dodatkowe punkty przy rekrutacji otrzymują: kobiety, osoby powyżej 50 roku życia, osoby niepełnosprawne, osoby zamieszkałe na terenach wiejskich, osoby o niskich kwalifikacjach, osoby bierne zawodowo, osoby długotrwale bezrobotne.

Szczególnie zapraszamy wszystkie Panie do udziału w projekcie!

Co można otrzymać w projekcie:

Blok wysokiej jakości szkoleń zawodowych poprzez realizację kursów prawa jazdy i/lub kwalifikacji wstępnej przyśpieszonej, w tym uczestnik może skorzystać z jednego lub dwóch szkoleń (np. PJ + KWP) takich jak:

– prawo jazdy kat. C

– prawo jazdy kat. C+E

– prawo jazdy kat. D

– kwalifikacja wstępna przyspieszona do kat. C/CE

– kwalifikacja wstępna przyspieszona do kat. D

Dodatkowo, w ramach projektu, uczestnik może otrzymać:

– materiały szkoleniowe,

– egzamin państwowy,

 

Wartość projektu 670 681,25 zł w tym wkład Europejskiego Funduszu Społecznego 570 079,06 zł

Okres realizacji projektu: 01.07.2017 – 30.06.2018 r.

Planowana ilość osób: 163

 

Prawo Jazdy

Dokumenty potrzebne do zapisania się na kurs prawa jazdy (utworzenia PKK):

– dowód osobisty lub ważny paszport (można wyrobić w trakcie kursu)
– kolorowa fotografia o wymiarach 35 × 45 mm, twarz na wprost (takie samo zdjęcie jak do dowodu osobistego lub paszportu)
– orzeczenie lekarskie (w dniu rozpoczęcia kursu badania lekarskie na miejscu u nas)
– zgoda rodziców – dot. osób niepełnoletnich
– orzeczenie psychologiczne (tylko na kat. C, CE, D).
PRZYJDŹ DO NAS – POMOŻEMY W NOWYCH FORMALNOŚCIACH POTRZEBNYCH DO ZAPISANIA SIĘ NA KURS – UTWORZENIU PKK!
Co to jest numer PKK? ——> http://pkk.pwpw.pl/
Informacje o uzyskiwaniu prawa jazdy na stronie rządowej: https://obywatel.gov.pl/kierowcy-i-pojazdy/prawo-jazdy-jak-zdac

Uwaga od 01.01.2021 r. zanim wybierzecie się do Wydziału Komunikacji Starostwa Powiatowego w Stalowej Woli należy wcześniej umówić się on-line:
https://kolejka.stalowowolski.pl

Posiadamy status SUPER OSK – szkolimy legalnie e-e-learningowo na prawo jazdy!

Posiadamy wpis do rejestru instytucji szkoleniowych nr 2.18./00021/2007 (P.H.U. ROTRANS Roman Szypura)– możemy realizować szkolenia finansowane przez Powiatowe Urzędy Pracy (indywidualne, grupowe, bony szkoleniowe). – informacji o zasadach finansowania szkoleń udzielają pracownicy Powiatowych Urzędów Pracy właściwych ze względu na miejsce zamieszkania osoby bezrobotnej.
Kurs prawa jazdy (szkolenie podstawowe) może rozpocząć osoba, która posiada:

 • wymagany przepisami ustawy wiek; (wiek podajemy osobno dla każdej kategorii)
 • orzeczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do kierowania pojazdem;
 • orzeczenie psychologiczne o braku przeciwwskazań psychologicznych do kierowania pojazdami – dot. kat. C, C+E, D prawa jazdy
 • pisemną zgodę rodziców lub opiekunów, jeżeli nie ukończyła 18 lat;
 • prawo jazdy (lub zdany egzamin państwowy) na kategorię B jeżeli ubiega się o kategorię C lub D
 • prawo jazdy (lub zdany egzamin państwowy) na kategorię odpowiednio B, C, D jeżeli ubiega się o kategorię B+E, C+E, D+E.

Uwaga: Kurs prawa jazdy można rozpocząć na 3 miesiące przed osiągnięciem wymaganego wieku

Do egzaminu państwowego można podejść na 1 miesiąc przed ukończeniem wymaganego wieku
– wymagany wiek obowiązuje w dniu wydania prawa jazdy.

Szkolenie uzupełniające – (dodatkowe godziny jazdy lub wykładów) – przeprowadzane jest na wniosek osoby szkolonej – może je rozpocząć osoba, która posiada wydane zaświadczenie o ukończeniu szkolenia podstawowego lub dodatkowego i nie przystąpiła do egzaminu państwowego na prawo jazdy lub go nie zdała.

Uwaga – opłata za wydanie prawa jazdy!
Po zdanym egzaminie państwowym należy udać się do właściwego wydziału komunikacji starostwa powiatowego lub urzędu miasta celem dokonania opłaty za wydanie dokumentu prawa jazdy (kwota 100,50 zł).
Większość urzędów zamawia dokument prawa jazdy dopiero po otrzymaniu potwierdzenia opłaty za wydanie dokumentu (kwota 100,50 zł), dlatego w celu uniknięcia wydłużenia czasu oczekiwania na prawo jazdy zalecamy udać się do wydziału komunikacji niezwłocznie po zdanym egzaminie państwowym. Ze względu na elektroniczny przesył danych między WORD a Starostwem – pozytywny wynik egzaminu jest uzupełniany „on-line” w profilu kandydata na kierowcę (PKK) i natychmiast widoczny dla urzędnika zamawiającego prawo jazdy w Starostwie.

Poniżej wzór nowego prawa jazdy – wydawanego od  4 marca 2019 r. – wydawane jest prawo jazdy bez adresu zamieszkania według poniższego wzoru

Opłaty egzaminacyjne

DOSTĘPNE TERMINY EGZAMINÓW W WORD TARNOBRZEG http://word.tarnobrzeg.pl/

OPŁATY EGZAMINACYJNE

rozporzadzenie_oplaty_egzaminacyjne_2014_tekst_jednolity
zgodne z Rozporządzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 16 stycznia 2013 r. w sprawie wysokości opłat za przeprowadzenie egzaminu państwowego oraz stawek wynagrodzenia związanych z uzyskiwaniem uprawnień przez egzaminatorów
(Dziennik Ustaw z 2014 r. Poz. 974 z dn. 24 lipca 2014 r.)

Kategoria prawa jazdy Cała opłata
teoria i praktyka
Teoria Praktyka
A, A1, A2 210,00 zł 30,00 zł 180,00 zł
AM 170,00 zł 30,00 zł 140,00 zł
B 170,00 zł 30,00 zł 140,00 zł
C 230,00 zł 30,00 zł 200,00 zł
D1 200,00 zł 30,00 zł 170,00 zł
D 230,00 zł 30,00 zł 200,00 zl
BE 200,00 zł   200,00 zł
CE 245,00 zł 245,00 zł

Od 19 stycznia 2013 r. w przypadku nie zgłoszenia się na egzamin przepada 100% opłaty egzaminacyjnej – chyba, że rezygnacja z egzaminu została zgłoszona osobiście w WORD najpóźniej na 2 dni przed egzaminem.
Uwaga – opłata za wydanie prawa jazdy!
Po zdanym egzaminie państwowym należy udać się do właściwego wydziału komunikacji starostwa powiatowego lub urzędu miasta celem dokonania opłaty za wydanie dokumentu prawa jazdy (kwota 100,50 zł).
Większość urzędów zamawia dokument prawa jazdy dopiero po otrzymaniu potwierdzenia opłaty za wydanie dokumentu (kwota 100,50 zł), dlatego w celu uniknięcia wydłużenia czasu oczekiwania na prawo jazdy zalecamy udać się do wydziału komunikacji niezwłocznie po zdanym egzaminie państwowym.

PONIŻEJ ADRESY I NR KONT NAJBLIŻSZYCH OŚRODKÓW EGZAMINACYJNYCH – KAŻDA OSOBA MA PRAWO WYBORU OŚRODKA EGZAMINACYJNEGO DOWOLNEGO NA TERENIE CAŁEGO KRAJU:

Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Tarnobrzegu

ul. Sikorskiego 86A

39-400 TARNOBRZEG

Nr konta: 59 1020 4913 0000 9902 0010 1774

Na to konto należy wpłacać opłatę za egzamin państwowy (gotowe druki przelewów dostępne są również w biurach ROTRANS).

W tytule wpłaty należy wpisać nr PESEL osoby mającej przystąpić do egzaminu!

zdajemy

Badania lekarskie i psychologiczne
Badania lekarskie potrzebne do rozpoczęcia kursu prawa jazdy lub  kwalifikacji wstępnej lub szkolenia okresowego można przeprowadzić np. tutaj:

NZOZ Medro lek. Elżbieta Cichoń– 37-400 Nisko, ul. Przemysłowa 10 (początek ul. 1000-lecia)
tel. 15 841 55 21 – od pon. do pt. w godz. 8:00 – 16:00
(Poradnia chirurgiczna i reumatologiczna oraz medycyny pracy)

lek. Kazimierz Płecha – 37-400 Nisko, ul. Sandomierska 31 (naprzeciwko ARMATOORY)
tel. 15 841 29 49 – od pon. do pt.
(Gabinet chirurgiczny i medycyny pracy)

lek. Artur Burak – 37-450 Stalowa Wola, ul. Ofiar Katynia 37 – DH JUBILAT
tel. 601 464 341 – od pon, do pt.

B-Art Ośrodek Medycyny Pracy
ul. Wojska Polskiego 4a (I piętro)
37-450 Stalowa Wola
tel. 15 842-39-87, 15-842-40-50
tel.kom. 509 539 890, tel.kom. 530 294 909
http://www.badania.stalowa-wola.pl

lub w innej poradni medycyny pracy (lekarz z podwójnymi uprawnieniami do badania kierowców oraz medycyny pracy).

W 2014 r. wprowadzona została stała urzędowa cena za badania lekarskie kierowców i wynosi ona 200,00 zł.
Podstawa prawna: §13 pkt.1 Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 17 lipca 2014 r. w sprawie badań lekarskich osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdami i kierowców. (Dz. U. z 2014 r. Poz. 949)

Badania psychologiczne potrzebne do rozpoczęcia kursu kwalifikacji wstępnej lub  szkolenia okresowego, lub do kursu prawa jazdy kat. C/CE, D/DE:
W 2014 r. wprowadzona została stała urzędowa cena za badania psychologiczne kierowców i wynosi ona 150,00 zł.
Podstawa prawna: §13 pkt.1 Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 8 lipca 2014 r. w sprawie badań psychologicznych osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdami, kierowców oraz osób wykonujących pracę na stanowisku kierowcy (Dz. U. z 2014 r. Poz. 937)

Badania psychologiczne można zrobić np tutaj:

Centrum Badań Psychologicznych ANIMA – psycholog mgr Barbara Kordas
37-450 Stalowa Wola, ul. por. Rostka 4 (osiedle Zasanie)
37-400 Nisko, ul. K. Bajaka 2 (Warchoły)
tel. w sprawie rejestracji: 691 532 244 (przyjmuje także wieczorem i w weekendy po wcześniejszym umówieniu)
http://www.anima-cbp.pl

Pracownia Psychologii Pracy budynek „METALOWIEC” (VI piętro)
psycholog mgr Danuta Majewska
ul. 1-go Sierpnia 12 pokój 613
tel. (+48) 15 642 17 77
tel. kom. (+48) 698 673 320

Strona główna

TRANSmedica Pracownia Psychologiczna – psycholog mgr Monika Kukiełka
ul. E.Kwiatkowskiego 9, / Biuro 111
37-450 Stalowa Wola
(budynek Inkubatora Technologicznego)
Tel: +48 694 782 810  – Rejestracja telefoniczna 8:00 – 20:00
OTWARTE CODZIENNIE od poniedziałku do piątku oraz w soboty po wcześniejszym umówieniu.
e-mail: biuro@psychotestystw.pl
www.psychotestystw.pl

lub w innym gabinecie psychologicznym.

Instruktorzy

Właściciel Ośrodka Szkolenia Kierowców ROTRANS
Roman Szypura
Instruktor nauki jazdy kat. AM, A1, A2, A, B, BE – od 1982r. – Toyota Auris automat i Renault Trafic

Instruktorzy i Wykładowcy
Ośrodka Szkolenia Kierowców ROTRANS:

Janusz Balicki
Wykładowca z uprawnieniami wszystkich kategorii prawa jazdy
kat. AM, A1, A2, A, B, C, D, T, BE, CE, DE
+uprawnienia do szkolenia kierowców wykonujących transport drogowy osób i rzeczy
p4

Mirosław Cagara
Instruktor kat. B – od 1997r.
Ośrodki Szkolenia: Nisko, Stalowa Wola – Toyota YARIS

Władysław Gumiela
Instruktor nauki jazdy kat. AM, A1, A2, A, B, T, B+E – od 1986r.
Ośrodki Szkolenia: Nisko, Stalowa Wola – Toyota YARIS
p6

 

Rafał Kaczmarski
Instruktor nauki jazdy kat. B, C
Ośrodki Szkolenia: Nisko, Stalowa Wola – IVECO EuroCargo – kat.C 

Marek Kołodziej
Instruktor nauki jazdy kat. B – od 2021r.
Ośrodki Szkolenia: Nisko i Stalowa Wola – Toyota YARIS

Bogdan Korniak
Instruktor nauki jazdy kat. AM, A1, A2, A, B, T – od 1999r.
Ośrodki Szkolenia: Frampol – Toyota YARIS
p77

 

Krystian Kutyła
Instruktor nauki jazdy kat. B od 2020 r.
Ośrodki Szkolenia: Nisko i Stalowa Wola – kat. B – Toyota Yaris

 

Anna Kutyła i Kazimierz Kutyła
Instruktorka nauki jazdy kat. B od 2004r.
Instruktor nauki jazdy kat. AM, A1, A2, A, B, C, D, CE, BE, T – od 2000r.
Ośrodki Szkolenia: Nisko- kat. C i CE oraz kat. AM,A1,A2,A

p8

Marek Niziński
Instruktor nauki jazdy kat. B – od 1985r.
Ośrodki Szkolenia: Nisko, Stalowa Wola – Toyota Yaris

Michał Poręba
Instruktor nauki jazdy kat. B od 2021 r.
Ośrodki Szkolenia: Nisko, Stalowa Wola – Toyota YARIS

Edward Pomarenko
Instruktor nauki jazdy kat. AM, A1, A2, A, B
Ośrodki Szkolenia: Nisko, Stalowa Wola – Toyota YarisEdward Pomarenko - kat. B Toyota Yaris

 

Marian Płoskoń
Instruktor nauki jazdy kat. B, C, D, CE, BE
Ośrodki Szkolenia: Nisko, Stalowa Wola – IVECO EuroCargo i DAF LF – kat.C i CE

Zenon Sagan
Instruktor nauki jazdy kat. AM, A1, A2, A, B, C , kwalifikacja wstępna – od 2009 r.
Wykładowca na kursach prawa jazdy od 2009r.
Ośrodki Szkolenia: Nisko, Stalowa Wola – MAN TGL / DAF LF – kat. C
p10

Wiesław Siembida
Instruktor nauki jazdy i wykładowca – od 1989r.
Kategorie: AM, A1, A2, A, B, C, D, BE, CE, DE, T
(posiada także uprawnienia egzaminatora państwowego kat. B, B1, BE, T)
Ośrodki Szkolenia: Stalowa Wola, Nisko – Toyota YARIS + kat. C, CE, D
p12

 

Marcin Sobiło
Instruktor nauki jazdy kat. B – od 2011 r.
Ośrodki Szkolenia: Nisko, Stalowa Wola

Tadeusz Turek
Instruktor nauki jazdy kat. AM, A1, A2, A, B, BE, C, CE ,D, DE, T  kwalifikacja wstępna – od 2010 r.
Ośrodki Szkolenia: Nisko, Stalowa Wola – DAF LF – kat. C, CE
p13

Sebastian Wojciechowski
Instruktor nauki jazdy kat. B – od 2011 r.
Ośrodki Szkolenia: Nisko, Stalowa Wola – Toyota Yaris

 

Biuro Nisko:
Elżbieta Maziarz – emaziarz@rotrans.com.pl
tel./fax 15 841 20 66

E-learning
e_learning_pj
OSK ROTRANS jako jeden z pierwszych Ośrodków Szkolenia Kierowców w okolicy uzyskał status SUPEROSK dzięki czemu może Państwu udostępniać możliwość odbywania kursów teoretycznych na prawo jazdy i kursy zawodowe (szkolenia okresowe, kwalifikacja wstępna/wstępna przyśpieszona) metodą e-learningu.

W związku z tym uprzejmie informujemy, iż prowadzimy ciągły nabór na kursy dla klientów zainteresowanych tą formą szkolenia. Metoda E-learningu eliminuje konieczność dostosowania się kursantów do z góry narzuconego harmonogramu zajęć.

KORZYŚCI METODY E-LEARNINGU:

 • Ogromna oszczędność czasu i pieniędzy wynikająca z braku konieczności uczestnictwa w stacjonarnych wykładach z teorii w systemie tradycyjnego szkolenia. Klient do nauki potrzebuje jedynie komputera (również smartfon, tablet) oraz dostępu do Internetu,
 • Dowolna data rozpoczęcia oraz zakończenia kursu – klient sam decyduje o dacie rozpoczęcia i zakończenia szkolenia w zależności od stopnia jego zaangażowania. Dzięki temu nie musi on dostosowywać się do z góry ustalonego harmonogramu prowadzonych wykładów,
 • Elastyczne godziny nauki – to od Ciebie zależy czy uczysz się w ciągu dnia, czy w nocy, a wszystko to w zaciszu własnego domu lub w przytulnej kawiarni. Niezbędne do tego jest jedynie urządzenie z dostępem do Internetu oraz dobre chęci :).
 •  Ciekawa, interaktywna forma kursu z dużą ilością zdjęć oraz filmów instruktażowych. Teoria wcale nie musi być jedynie nudnym obowiązkiem!

JAK TO DZIAŁA ?

 • W momencie zapisu na kurs prawa jazdy określonej kategorii kursant wybiera e-learningową formę szkolenia teoretycznego. Tak jak w przypadku szkolenia tradycyjnego musi on posiadać również numer PKK (Profil Kandydata na Kierowcę)- dotyczy kursów prawa jazdy
 • Wypełnia krótką deklarację uczestnictwa oraz otrzymuje specjalny podręcznik wraz z indywidualnym loginem i hasłem użytkownika.
 • W dowolnym miejscu, w dowolnym czasie oraz z dowolnego urządzenia przyszły kandydat na kierowcę loguje się na stronie www.e-prawojazdy.eu w celu rozpoczęcia, lub później,kontynuowania szkolenia.
 • Program szkolenia metodą e-learningu podzielony jest na moduły, z których każdy kończy się testem sprawdzającym wiedzę uczestnika. Kursant jest pod ciągłą opieką wykwalifikowanego instruktora, który może w każdej chwili sprawdzić stopień zaawansowania jego szkolenia lub odpowiedzieć na zadane przez klienta trudne pytania drogą mailową.
 • Po ukończeniu całego procesu szkolenia (lub w jego trakcie) przyszły kierowca zgłasza się ponownie do naszego biura w celu odbycia obowiązkowych warsztatów pod okiem ratownika medycznego (4h) – dotyczy kat. A i B.
 • W celu weryfikacji wiedzy szkolonego, zostaje on skierowany na teoretyczny egzamin wewnętrzy (taki sam jak w przypadku szkolenia tradycyjnego). Po uzyskaniu pozytywnego wyniku egzaminu kursant zostaje skierowany na jazdy praktyczne.

Po więcej informacji zapraszamy do naszego biura w Nisku lub Stalowej Woli.

 

Super OSK
superosk

Ośrodek Szkolenia Kierowców P.H.U. ROTRANS Roman Szypura posiada poświadczenie spełnienia dodatkowych wymagań w zakresie prawa jazdy – określone w Art. 31 Ustawy z dn. 5 stycznia 2011 r. o kierujących pojazdami.
Środowisko szkoleniowe potocznie nazwało takie szkoły jazdy „SUPER OSK.”
O czym świadczy tzw. status SUPER OSK:

 • Ośrodek musi prowadzić szkolenia od co najmniej 5 lat – ROTRANS prowadzi od 1989 roku!
 • Ośrodek musi posiadać odpowiednie warunki lokalowe:

– czynne biuro umożliwiające przyjmowanie interesantów, przechowywanie dokumentacji szkoleniowej, wyposażone w sprzęt i urządzenia biurowe, (biuro ROTRANS jest do Państwa dyspozycji codziennie w Nisku w godz. 8-17, w Stalowej Woli w godz. 10-16)
– salę wykładową wyposażoną w projektory, stanowiska komputerowe, wysokiej jakości pomoce szkoleniowe, (ROTRANS posiada własne klimatyzowane sale szkoleniowe w Nisku oraz wynajmuje salę w ZS Nr 2 w St. Woli)
-plac manewrowy wyłączony z ruchu innych pojazdów (ROTRANS dysponuje dwoma pełnowymiarowymi placami manewrowymi na wszystkie kategorie prawa jazdy)

 • Ośrodek musi posiadać własne lub mieć w leasingu pojazdy szkoleniowe nie starsze niż 5 lat na kat AB i 7 lat na kat. C. To naprawdę mocny punkt ROTRANSu: wszystkie zakupowane przez nas pojazdy to nowe egz. wyposażone w systemy bezpieczeństwa ABS, ASR, ESP – zobacz w Galerii czym dysponujemy.
 • Ośrodek musi posiadać pomoce i środki dydaktyczne zapewniające prowadzenie szkolenia zgodnie z obowiązującym programem szkolenia w zakresie: szkolenia na kursach prawa jazdy, szkolenia instruktorów nauki jazdy, szkolenia na kartę rowerową. Od lat inwestujemy w najnowsze materiały szkoleniowe, trzymamy cały czas „rękę na pulsie” mając aktualny przegląd najlepszych dostępnych na rynku wydawnictw.
 •  Ośrodek musi zatrudniać wykwalifikowaną kadrę dydaktyczną (instruktorów, wykładowców, ratownika medycznego, instruktorów z przygotowaniem pedagogicznym). ROTRANS posiada stabilną kadrę doświadczonych instruktorów i wykładowców, współpracujemy na stałe z ratownikiem medycznym prowadzącym zajęcia z pierwszej pomocy przedmedycznej. Inwestujemy stale w rozwój naszej kadry, instruktorzy przechodzą cykliczne szkolenia aktualizujące wiedzę i doskonalące umiejętności.
 • Ośrodek musi posiadać akredytację kuratora oświaty, o której mowa w art. 68b ustawy o systemie oświaty, ROTRANS posiada Akredytację Podkarpackiego Kuratora Oświaty w zakresie kursów prawa jazdy kat. ABCDE od 2010 roku.
Testy egzaminacyjne 2022

Klucz do sukcesu na egzaminie = zrozumienie przepisów ruchu drogowego.
(Aktywne uczestnictwo w wykładach + przeczytanie podręcznika + ćwiczenia na pytaniach egzaminacyjnych)
Nie ucz się pytań egzaminacyjnych na pamięć!
Czy wiesz, że blisko 80% naszych absolwentów zdaje egzamin teoretyczny za pierwszym razem?

Aktualne pytania egzaminacyjne na prawo jazdy na 2022 r. – są to pytania obowiązujące na egzaminie państwowym na prawo jazdy są dostępne dla wszystkich kursantów OSK ROTRANS w cenie kursu.

W OSK ROTRANS wdrożyliśmy najnowszą bazę pytań egzaminacyjnych program Egzamin Wewnętrzny dla OSK na 2022 r. – możecie Państwo, będąc w trakcie kursu w OSK ROTRANS korzystać z komputerów z programami egzaminacyjnymi bez ograniczeń, chętnie też pomożemy wyjaśnimy wątpliwości lub trudne pytania. Jesteśmy dla Was dostępni codziennie w godzinach pracy ośrodka.

Dla naszych klientów przygotowaliśmy 20 stanowisk komputerowych przystosowanych do nauki i próbnych egzaminów – identyczne programy i pytania jak w WORD TARNOBRZEG, ćwiczenia dla kursantów ROTRANSu są nieograniczone czasowo i bezpłatne.

JEŻELI SKOŃCZYŁA SIĘ PAŃSTWU 3 MIESIĘCZNA AKTUALIZACJA BAZY PYTAŃ MOŻNA DOKUPIĆ JEJ PRZEDŁUŻENIE

Link do sklepu on-line gdzie można zakupić kod PRZEDŁUŻAJĄCY WAŻNOŚĆ LICENCJI: KUP LICENCJĘ

testy-2 testy

Wdrożyliśmy najnowsze oprogramowanie Egzamin Wewnętrzny 2022 Grupa IMAGE Warszawa.

Analiza najczęściej popełnianych błędów na egzaminie teoretycznym w WORD Tarnobrzeg:
zdajemy

Egzamin teoretyczny na prawo jazdy

Po wejściu w życie przepisów ustawy o kierujących pojazdami największe zmiany dotyczą części teoretycznej egzaminu na prawo jazdy. Na egzaminie trzeba wskazać prawidłową odpowiedź na pytania wyświetlane losowo w czasie rzeczywistym przez systemem komputerowy. Nie ma możliwości powrotu do pytania, na które nie udzielono odpowiedzi. Pytania odzwierciedlają sytuacje, z jakimi kierowcy mogą się spotkać w codziennym ruchu drogowym. Egzamin teoretyczny trwa 25 minut.
Nowa baza pytań egzaminacyjnych jest w 100% jawna i publikowana, udostępniana odpłatnie przez wiele komercyjnych wydawnictw. Baza jest na bieżąco aktualizowana, stąd różna jest ilość pytań egzaminacyjnych – przeważnie na kat. B jest to ok. 2200 pytań, na kat. A, C, D ok 1500 pytań.
Część teoretyczna egzaminu państwowego obejmie 20 pytań z wiedzy podstawowej i 12 pytań z wiedzy specjalistycznej w zakresie poszczególnych kategorii prawa jazdy. Każde pytanie zawiera tylko jedną prawidłową odpowiedź. Nowością jest wprowadzenie różnej „wartości” pytań, w zależności od znaczenia dla bezpieczeństwa ruchu drogowego:
a. 3 punkty – pytanie o wysokim znaczeniu dla bezpieczeństwa ruchu drogowego,
b. 2 punkty – pytanie o średnim znaczeniu dla bezpieczeństwa ruchu drogowego,
c. 1 punkt – pytanie o niskim znaczeniu dla bezpieczeństwa lub porządku ruchu drogowego.
W części podstawowej jest 10 pytań za 3 punkty, 6 pytań za 2 punkty i 4 pytania za 1 punkt. W części specjalistycznej (na poszczególne kategorie): 6 pytań za 3 punkty, 4 pytania za 2 punkty, 2 pytania za 1 punkt.

Suma możliwych do uzyskania punktów wynosi 74. Aby zdać egzamin teoretyczny trzeba, będzie zdobyć co najmniej 68 punktów.

LO Nisko Nagroda

Nagroda Ośrodka Szkolenia Kierowców „ROTRANS” dla uczniów Liceum Ogólnokształcącego im. Stefana Czarnieckiego w Nisku, wyróżniających się wysokimi wynikami w nauce, działalnością społeczną na rzecz szkoły lub środowiska lokalnego.

Nagrodą jest 50% zniżki na kurs prawa jazdy kat. B realizowany przez Ośrodek Szkolenia Kierowców „ROTRANS” w Nisku lub w Stalowej Woli. Nagroda jest przyznawana corocznie od 2010 roku, podczas uroczystości zakończenia roku szkolnego.

Nagroda zostaje przyznana jednej uczennicy i jednemu uczniowi klas pierwszych – osoby nagrodzone są wyłonione przez Komisję powołaną przez Dyrektora Szkoły. Dodatkowo od 2015 r. przyznawana jest nagroda dla jednego ucznia lub uczennicy za 100% frekwencję.

Nagrodę można wykorzystać w okresie do końca kolejnego roku od momentu kiedy została przyznana.
Strona internetowa LO Nisko: http://www.lo.nisko.pl/

 

Regulamin przyznawania nagrody dla uczniów LO Nisko

Wniosek o przyznanie nagrody dla uczniów LO Nisko

Warto wiedzieć

Zanim zapiszesz się na kurs prawa jazdy

1. Sprawdź gdzie mieści się siedziba ośrodka (czy nie w samochodzie do nauki jazdy właściciela, mieszkaniu czy kiosku).

2. Sprawdź godziny otwarcia biura, czy w trakcie kursu będzie można załatwić niezbędne formalności, jak wygląda obsługa w takim biurze, pofatyguj się osobiście aby po zapisaniu się na kurs uniknąć problemów z kontaktami, z ośrodkiem.

3. Odwiedź salę wykładową, sam oceń jak wygląda i zadaj sobie pytanie czy chcesz spędzić tutaj minimum 30 godz. w trakcie kursu? Zobacz, w co jest sala wyposażona, czy są stanowiska komputerowe do nauki i ćwiczenia testów. Bardzo ważne jest aby zajęcia prowadzili doświadczeni wykładowcy potrafiący w zrozumiały sposób wyjaśnić zawiłę przepisy ruchu drogowego. (W naszym ośrodku zatrudniamy wykładowców z uprawnieniami egzaminatorów państwowych lub doświadczonych w pracy w Policji funkcjonariuszy wydziału ruchu drogowego).

4. Sprawdź jakie osrodek mają pojazdy, czy są to dokładnie takie pojazdy na jakich będziesz zdawał/a egzamin (obecnie w ośrodku egzaminacyjnym w Tarnobrzegu dostępne są TOYOTY YARIS – 6 biegowe z 2012 r. dla kat.B, (wyłącznie na takich nowych pojazdach szkoli ROTRANS). Są szkoły, które kusząc niższą ceną podstawiają do nauki jazdy starsze modele Toyoty.

5. Jak wygląda plac manewrowy? (czy jest zamknięty i wyłączony z ruchu innych pojazdów, czy można dodatkowo ćwiczyć manewry własnym pojazdem?). Nasz ośrodek dysponuje 3 placami manewrowymi na wyłączność. Część szkół korzysta z placów wyznaczanych „na dziko” na boiskach szkolnych, ze stanowiskami do ćwiczeń o innych wymiarach niż na egzaminie – albo nie posiadając placu na wyłączność dzielą z kilkoma innymi szkołami co uniemożliwia ćwiczenia w wystarczającej ilości godzin.

6. Indywidualne wykłady to bajka opowiadana przez właścicieli szkółek, którzy nie prowadzą zajęć teoretycznych, zamiast tego proponując oglądanie filmów lub siedzenie przy komputerze. Nowy egzamin teoretyczny wymaga bardzo dobrej znajmości i zrozumienia przepisów ruchu drogowego

7. Spytaj o możliwość wyboru instruktora nauki jazdy, czy w trakcie kursu jest możliwość zmiany instruktora – jakie doświadczenie mają instruktorzy – czy dopiero się sami uczą?

8. Spytaj o zdawalność ośrodka – można te dane zweryfikować w starostwie powiatowym w wydziale komunikacji – średnia dla całego WORD to około 30%. Kursanci naszej szkoły osiągają zdecydowanie lepsze wyniki od średniej WORD. Uważaj na najtańsze szkoły w których zdawalność wynosi około 20%! Nie daj się złapać w pułapkę najtańszej oferty – sprawdza się stwierdzenie co tanio to drogo (1 poprawkowy egzamin to koszt 170zł!)

9. W końcu zasięgnij rady u znajomych, którzy robili kurs, spytaj jak wyglądał kurs?

NASZE PRAWO JAZDY:

NASZE PRAWO JAZDY: Człowiek podejmuje różne ważne decyzje mające w przyszłości wpływ na jego dalszy los, jakość zycia, a czasami może i na jego długość. Taką decyzją zapewne jest wybór szkoły jazdy i tego, jak będziemy umieli jeżdzić. Nie będzie to odkryciem Ameryki, jeżeli stwierdzę, że łatwiej jest opanować sztukę kierownia samochodem w młodym wieku, ale nie jest to regułą, bo każdego można tego nauczyć. Jest to przede wszystkim kwestia ilości godzin spędzonych za kierownicą i oczywiście odpowiednia wiedza teoretyczna dająca gwarancję bezpiecznego poruszania się po drogach. Taką wiedzę można zyskać uczestnicząc w zajęciach teoretycznych prowadzonych przez dobrych wykładowców, będących fachowcami i profesjonalistami w swojej dziedzinie. Zadajmy sobie pytanie: po co rozpoczynamy kurs prawa jazdy? Większość odpowiedzi zapewne sprowadzi się do stwierdzenia: żeby dostać prawo jazdy. Moim zdaniem jest to duże uproszczenie, bo celem powinno być opanowanie sztuki bezpiecznej jazdy, kultury i uprzejmości dla innych, a przede wszystkim zrozumienia, że samochód ma nam życie uprzyjemnić, a nie skrócić. Sam plastikowy prostokącik jest tylko administracyjnym pozwoleniem na wsiadanie do samochodu i kierowanie nim. To czy umiemy kierować i radzić sobie w różnych sytuacjach to wiemy tylko my sami. Miejscem i czasem na zdobycie tej pewności siebie, powinien być czas uczestniczenia w kursie na prawo jazdy. Nie każdy jednak uzyskuje te umiejętności i potrafi ocenić swoje możliwości. Dlaczego tak twierdzę?. Bo z praktyki wiem, że czasami osoby zgłaszające się na obowiązkowe doszkalanie po trzecim niezdanym egzaminie, mają problemy przy ruszaniu z miejsca, z podstawowymi manewrami typu parkowanie w tzw. kopertę lub wjazd tyłem czy przodem pomiędzy samochody. Mają problemy z podzielnością uwagi przy przejeżdżaniu skrzyżowań i prawidłowym postrzeganiem całego otoczenia w obrębie skrzyżowania, a szczególnie pieszych. Gdzie jest, więc przyczyna tych niewystarczających umiejętności? Przypuszczam, że przyczynia się do tego tzw. wolność gospodarcza na rynku szkolenia kierowców sprowadzająca konkurencyjność ośrodków szkolenia głównie do wysokości ceny kursu. Część osób będących klientami tych firm sprawdziła już to, co się dostaje w zamian za tak atrakcyjną cenę, a są to tzw. indywidualne wykłady polegające na czytaniu książki przez instruktora i nazywaniu znaków drogowych, lub co się również zdarza brak jakichkolwiek wykładów, bo jak można nazwać wskazywanie prawidłowych odpowiedzi w teście i zapamiętywanie ich, aż do mechanicznego opanowania? Nie ważne czy odbywa się to z użyciem komputera czy papierowej broszury. Jak więc odbywa się praktyczna nauka jazdy z uczniem, który „zna testy”? Głownie jedzie samochód prosto i w prawo no i oczywiście nie za szybko, bo będzie duże zużycie paliwa. Bezstresowa nauka jazdy polega na przytrzymywaniu sprzęgła przez instruktora i wspólnym kierowaniu samochodem, ale tylko do przedostatniej jazdy, bo potem Pan instruktor pozwala uczniowi na chwilę samodzielności, żeby sam zobaczył ile mu potrzeba jazd dodatkowych?! Problem jest prosty do rozwiązania. Jeżeli stwierdzacie Państwo, że na kursie jest tak jak być według Was nie powinno, to zapamiętajcie, że w każdej chwili możecie poprosić o wydanie oryginału karty szkolenia (ksero pozostaje w szkole) przerywająć szkolenie w nieuczciwej firmie. Zażądać zwrotu pozostałej części wpłaty za kurs i skorzystanie z usług innego ośrodka kontynuując dalszą częśc wymaganego programem szkolenia. Szkolenie ma obejmować minimum 30 godzin lekcyjnych wykładów, w tym ćwiczenia z I-wszej pomocy oraz 30 godzin zegarowych jazdy. Z czym na egzamin? Na pewno z dowodem osobistym lub paszportem, inne dokumenty nie są uznawane. Egzamin można sobie podzielić na dwa etapy: część teoretyczną ważną przez 6 miesięcy od daty egzaminu, część praktyczną zaliczaną w czasie nie dłuższym jak te 6 miesięcy . Do egzaminu teoretycznego niezbędna jest wiedza z przepisów ruchu drogowego, potwierdzona umiejętnością oczywiście bezbłędnego rozwiązywania testów egzaminacyjnych (na egzaminie dopuszczalne są dwa błędy). Decydując się na przystąpienie do egzaminu praktycznego każdy musi umieć wykonać z zakresu techniki kierowania czynności obsługowe pojazdu jak, sprawdzenie i wskazanie pod maską zbiorników płynów eksploatacyjnych, należy umieć włączać wszystkie światła pojazdu łacznie z ich prawidłowym nazywaniem, posiadać znajomośc obsługi takich urządzeń w samochodzie jak wycieraczki i spryskiwacz czy uruchamianie nawiewów, bo to może być niezbędne przy deszczowej pogodzie. Potwierdzeniem prawidłowości naszej techniki kierowania będzie pewność siebie przy każdym ruszaniu z miejsca i bez szarpnięć, umiejętność ruszania na wzniesieniu, a przede wszystkim prawidłowe posługiwanie się hamulcem „ręcznym” w każdej wymagającej tego sytuacji. Pewna, bez patrzenia na lewarek i wykonywana bez zgrzytów i w odpowiednim tempie zmiana biegów, prawidłowe i płynne posługiwanie się kierownicą i kierunkowskazem bez odrywania ręki od kierownicy. Te powyższe uwagi to takie abecadło, bo do prawidłowego kierowania niezbędnymi będą już nabyte w czasie kursu nawyki i odruchy, bez których kierujący nie ma czasu na obserwowanie innych uczestników ruchu i swojego otoczenia. Tymi pożądanymi zachowaniami będzie reagowanie w odpowiednim momencie na zmieniającą się prękość jazdy i zmiana bądż też redukcja biegów w zależności właśnie od szybkości jazdy, a ta musi być zawsze bezpieczna i niewymagająca gwałtownego hamowania przy zbliżaniu się np. do przejścia, na którym mamy obowiązek ustąpienia pierwszeństwa pieszym. Co i jak na egzaminie? Pierwsza części egzaminu praktycznego przebiega w warunkach pełnej demokracji, czyli wymogi i kryteria oceny są jednakowe dla wszystkich. Każdego obowiązuje otworzenie pokrywy silnika i pokazanie gdzie się, co leje i jak się sprawdza, czy jest odpowiednio dużo nalane. Następnym zadaniem, które również wszystkich obowiązuje jest umiejętność włączania po kolei wszytkich świateł zewnętrznych w samochodzie i umiejętność nazwania ich oraz sprawdzenia działania, obchodząc w tym celu, za każdym razem pojazd dookoła. Po sprawdzeniu, czy wszystko jest zalane na odpowiednim poziomie i czy się świeci, wsiadamy do samochodu i włączamy sygnał dżwiękowy, co jest potwierdzeniem, że w samochodzie już wszystko „gra”. Po „zatrąbieniu” przystępujemy do wykonania czynności mających nam zapewnić komfort i bezpieczeństwo jazdy: ustawaiamy fotel, regulując jego odległość od kierownicy, kąt pochylenia oparcia, wysokość fotela i wysokość zagłówka, ustawiamy lusterka oba zewnętrzne i jedno wenętrzne, sprawdzamy zamknięcie drzwi samochodu, zapinamy pasy, Drugia części egzaminu praktycznego rozpoczyna się, gdy uruchomimy silnik, włączymy I-wszy bieg, zwolnimy hamulec ręczny i rozpoczniemy pierwszy z manewrów na placu. Jest to jazda po łuku do przodu i do tyłu. W tym zadaniu nie wolno: zatrzymać się, wyjechać poza wyznaczony liniami, tor jazdy najechać na linię, dotknąć lub potrącić słupka wyznaczającego tor jazdy lub strefę zatrzymania pojazdu. Te same wymogi są do spełnienia przy jeździe pojazdem z powrotem do tyłu. Podczas wykonywania tego zadania nie wolno ograniczać się do korzystania tylko z lusterek. Musimy obserwować przestrzeń dookoła pojazdu i głównie z jego tyłu, patrząc przez boczne szyby oraz co jest bardzo ważne dla egzaminatora, przez prawe ramię i tylną szybę pojazdu. Jest to jak na razie wymóg zapisany w ustawie i nie można o jego sensie czy poprawności dyskutować. Najlepiej w tym zadaniu ograniczyć się do dwukrotnego spojrzenia w prawe boczne lusterko. Drugim zadaniem do wykonania na placu jest zademonstrowanie umiejętności ruszenia samochodem na wzniesieniu. W tym zadaniu nie wolno: dopuścić do zgaśnięcia silnika, dopuśćić przed ruszeniem z miejsca do zjechania pojazdu do tyłu więcej jak 20 cm. Po zaliczeniu tych dwóch obowiązkowych zadań do samochodu wsiada egzaminator i rozpoczyna się jazda w ruchu miejskim trwająca nie krócej jak 40 minut. Podczas tej jazdy napotkamy różne sytuaje związane z poruszaniem się po drogach miejskich, ale i musimy też obowiązkowo wykonać dwa manewry: pierwszy z nich to parkowanie skośne lub prostopadłe przodem z prawej albo z lewej strony drogi(wykonujemy alternatywnie jedno z tych parkowań) o sposobie i miejscu parkowania decyduje egzaminator, drugi z nich to parkowanie równoległe z prawej lub lewej strony drogi albo alternatywnie do niego, zawracanie na drodze z obowiązkowym wykorzystaniem biegu wstecznego i możliwością skorzystania z istniejącej infrastruktury drogowej, czyli wjazdów do posesji, parkingów czy też skrzyżowania z inną drogą, w którą możemy cofnąć w prawo lub w lewo. Może to być również polecenie zawracania na trzy fazy. Jeżeli w wymaganym czasie trwania egzaminu prawidłowo przejedziemy po trasie wybranej przez egzaminatora i poprawnie wykonamy dwa manewry, to powracamy za kierownicą do ośrodka egzaminowania i tam po zaparkowaniu samochodu usłyszymy jeszcze końcową podsumowującą ocenę naszej jazdy. W czasie trwania egzaminu egzaminator ocenia również naszą dynamikę jazdy, kulturę zachowania się w stosunku do pieszych i innych uczestników ruchu, płynność naszej jazdy i umiejętność podejmowania bezpiecznych decyzji w różnych sytuacjach drogowych.

 

 

 

 

Roman Szypura

PRZEBIEG SZKOLENIA PRAKTYCZNEGO I TEORETYCZNEGO NA KURSIE PRAWA JAZDY:

PRZEBIEG SZKOLENIA PRAKTYCZNEGO I TEORETYCZNEGO NA KURSIE PRAWA JAZDY: Dla kategorii „B”. Szkolenie teoretyczne. Każdy uczestnik kursu prawa jazdy kategorii B ma prawo żądać od organizatora szkolenia przeprowadzenia zajęć teoretycznych w ilości minimum 30 godzin lekcyjnych. W ramach tych zajęć słuchacz ma zostać zapoznany z przepisami ruchu drogowego w stopniu umożliwiającym bezpieczne uczestniczenie w ruchu drogowym Tą znajomością wykazuje się każdy na zakończenie kursu zdając obowiązkowy egzamin wewnętrzny. Wydruk z wynikiem tego egzaminu jest potwierdzony podpisem osoby zdającej i wykładowcy lub osoby przeprowadzającej ten egzamin. Dokument ten pozostaje w archiwum Ośrodka Szkolenia wraz z zakończoną kartą przebiegu tego szkolenia teoretycznego i praktycznego. Na karcie tej każde przeprowadzone zajęcia teoretyczne i odbyta jazda są obowiązkowo potwierdzane przez uczestnika szkolenia własnoręcznym podpisem kursanta i przeprowadzającego zajęcia. Szkolenie praktyczne. Praktyczna nauka jazdy powinna rozpoczynać się po zakończeniu części teoretycznej i zaliczeniu testu egzaminacyjnego. W tej części szkolenia każdy uczestnik kursu ma odbyć obowiązkowe szkolenie praktyczne na pojeździe ośrodka w ilości 30 godzin zegarowych. Nauka jazdy może być prowadzona przez instruktora z udziałem w szkoleniu drugiej osoby również odbywającej szkolenia na prawo jazdy. Czas zaliczany do nauki jazdy odbywanej przez uczestnika kursu ma być to czas spędzonym za kierownicą, kiedy uczeń kieruje samochodem, wykonuje manewry lub wykonuje obsługę pojazdu zgodnie z programem nauczania. Nie jest czasem szkolenia czas przebywania w samochodzie lub na placu manewrowym, kiedy uczeń nie kieruje pojazdem. Instruktor ma prawo zaproponować czas trwania jazdy uzgodniony z uczniem w ilości godzin na początku szkolenia do pierwszych 8 godzin szkolenia w jednej jednostce lekcyjnej do 120 minut. Po przekroczeniu tych 8 godzin ma prawo odbywać jednorazową jazdę do 180 minut bez przerwy z jedną osobą. Każdą odbytą jazdę z osobą szkoloną instruktor ma obowiązek odnotować w karcie przeprowadzonych zajęć i potwierdzić własnoręcznym podpisem. W karcie tej ma być zapisana data, godzina rozpoczęcia i zakończenia i czas trwania szkolenia i wówczas dopiero tą odbytą lekcję jazdy obowiązkowo uczeń potwierdza własnoręcznym podpisem. Taka procedura podpisywania na karcie przebiegu szkolenia ma mieć miejsce po każdej jeździe.

 

 

 

 

JAK JEŹDZIĆ ŻEBY MAŁO SPALAĆ?

JAK JEŹDZIĆ ŻEBY MAŁO SPALAĆ?

 

 

 

 

1. Delikatnie obchodź się z pedałem gazu, unikaj jazdy na wysokich obrotach.

2. Obserwuj droge przed sobą i przewiduj rozwój sytuacji, abyś jak najmniej hamował, przyspieszał i zmieniał biegi.

3. Ruszaj zaraz po uruchomieniu silnika. Nie nalezy rozgrzewać silnika gdy pojazd stoi.

4. Podczas jazdy z duzymi prędkościami zamykaj szyby – zmniejsza się opór i zawirowania powietrza.

5. Podczas postoju nie wynikającego z ruchu drogowego trwającego dłużej niż minutę wyłączaj silnik.

6. Pozbądź się dodatkowego obciążenia (zdemontuj bagażnik dachowy jeśli nie jest on używany, z bagażnika samochodu wyjmij zbędne rzeczy). Każdy dodatkowy kilogram to wzrost spalania.

7. Niskie ciśnienie w oponach to wzrost spalania.

8. Należy pamiętać o wymianie świec zapłonowych, oleju, filtru powietrza.

9. Co najmniej raz w roku sprawdź hamulce i zbieżność kół.

10. Wyłącz zbędne odbiorniki prądu (np. światła przeciwmgielne to 0,3l/100km ; radio 0,2l/100km, klimatyzacja 0,7l/100km).

40 RAD JAK ZA KIEROWNICĄ ZOSTAĆ PRAWDZIWYM BURAKIEM:

40 RAD JAK ZA KIEROWNICĄ ZOSTAĆ PRAWDZIWYM BURAKIEM:

 

 

 

 

1. Ochlap pieszego.

2. Zajmij komuś przed nosem miejsce na parkingu.

3. Przyspieszaj w momencie, gdy ktoś Cię wyprzedza.

4. Ruszaj zanim jeszcze wszyscy piesi opuszczą przejście.

5. Słuchaj muzyki na maksa przy otwartych szybach.

6. Jadąc w nocy wyłączaj „długie” dopiero wtedy, gdy masz całkowitą pewność, że oślepiłeś już nadjeżdżającego z naprzeciwka.

7. Jedź z łokciem wystawionym za szybę.

8. Ruszaj z piskiem opon.

9. Szanuj żarówki – włączaj kierunkowskaz dopiero, gdy skręcasz.

10. Wjeżdżaj na skrzyżowanie w taki sposób, żeby po zmianie świateł zatkać inny kierunek ruchu.

11. Parkuj tak, żeby inni nie mogli wyjechać.

12. Nie daj się wyprzedzać innym – to przeciec hańba i dyshonor.

13. Gdy na parkingu potrącisz inny samochód uciekaj czym prędzej.

14. Pamiętaj, że najlepszy kierowca to najszybszy kierowca.

15. Gdy usłyszysz za Tobą sygnał karetki pogotowia, pozwól na to, żeby wyła bezpośrednio za Tobą.

16. Podświetl sobie podwozie i tablice kolorowym neonem.

17. Jeśli myjnia jest sterowana z zewnątrz, spróbuj czy po wrzuceniu karty uda Ci się dobiec i wejść do samochodu.

18. Nie pozwól włączyć się do ruchu innym.

19. Nigdy nie ostrzegaj innych przed grożącym im radarem.

20. Traktuj jazdę na trasie jak „NEED FOR SPEED” na żywo.

21. Wyprzedzając rowerzystę nie włączaj kierunkowskazu.

22. Zajmuj lewy pas, na co najmniej 3 km przed skrętem w lewo.

23. Jadąc na trasie zatrzymuj się wielokrotnie i wyprzedzaj potem te same samochody.

24. Myj samochód raz na miesiąc albo i rzadziej.

25. Na stacji benzynowej stawaj z niewłaściwej strony dystrybutora i ciągnij wąż dookoła samochodu.

26. Zamontuj dodatkowe głośniki pod maską – będzie Cię lepiej słychać.

27. Powieś CD na lusterku.

28. Rozmawiaj przez komórkę w mieście, kiedy i gdzie się tylko da.

29. Nie zdejmuj folii z siedzeń po kupieniu samochodu.

30. Dłub w nosie w oczekiwaniu na zielone światło.

31. Wyprzedzaj „pod górę”.

32. Wyprzedzaj na „podwójnej ciągłej”.

33. Pamiętaj: widoczność jest dla mięczaków.

34. Nie daj się zwieść powiedzeniu „wyprzedzaj, wyprzedzaj, ktoś już czeka na twoje nerki”.

35. Motocykliści to zawodowi dawcy organów.

36. Hamulce nie są ważne, ważne są zderzaki.

37. Gdyby przeznaczone Ci było dać się złapać policji, nie miałbyś takiego wozu.

38. Twoja muzyka jest najlepsza – daj ją poznać innym.

39. Reumatyzm łokcia to przesada – szyba jest po to opuszczana, żeby łokieć można było wystawiać.

40. Piesi są zakałą naszych ulic.

Świadectwa Kwalifikacji Zawodowej

Uwaga od 06.04.2022 r. aby rozpocząć szkolenie okresowe lub kurs kwalifikacji wstępnej / kwalifikacji wstępnej przyśpieszonej /kwalifikacji wstępnej uzupełniającej przyśpieszonej należy posiadać założony w wydziale komunikacji PKZ – Profil Kierowcy Zawodowego. 

Osoby, które posiadają prawo jazdy uzyskane po raz pierwszy:

1. Kategorii D do dnia 9 września 2008r.;
2. Kategorii C do dnia 9 września 2009r.
zamierzające podjąć pracę na stanowisku kierowcy obowiązane są ukończyć szkolenie okresowe

——————————————————————————————————–

Osoby, które posiadają prawo jazdy uzyskane po raz pierwszy:
1. Kategorii D po dniu 10 września 2008r.;
2. Kategorii C po dniu 10 września 2009r.
zamierzające podjąć pracę na stanowisku kierowcy obowiązane są ukończyć kurs kwalifikacji wstępnej przyśpieszonej

Posiadamy wpis do rejestru instytucji szkoleniowych nr 2.18./00130/2012 (Doskonalenie i Szkolenie Kierowców Sp. z o.o.)- możemy realizować szkolenia finansowane przez Powiatowe Urzędy Pracy (indywidualne, grupowe, bony szkoleniowe). – informacji o zasadach finansowania szkoleń udzielają pracownicy Powiatowych Urzędów Pracy właściwych ze względu na miejsce zamieszkania osoby bezrobotnej.

Zajęcia praktyczne w ruchu drogowym na kursach kwalifikacji wstępnej na przewóz rzeczy realizujemy na samochodach ciężarowych i autobusach wyposażonych w systemy bezpieczeństwa ABS, ASR, ESP – przystosowane do nauki jazdy.

W ramach zajęć praktycznych w ruchu drogowym na kursach kwalifikacji wstępnej (16 godz.) lub kwalfikacji wstępnej przyśpieszonej (8 godz.) realizujemy jazdy także na drogach ekspresowych, autostradzie, terenie górzystym, pokażemy jak działa system poboru opłat E-TOLL, nie limitujemy przejechanych kilometrów.

Terminy rozpoczęcia
Harmonogramy najbliższych kursów stacjonarnych SZKOLENIA OKRESOWEGO – KAT. C1, C1+E, C, C+E
(kurs 5 modułów po 7 godzin zegarowych = 35 godzin):
Lp. Data Dzień tygodnia Godziny od – do Moduł szkoleniowy
1 24.06.2022 piątek 15-22 Szkolenie zaawansowane w racjonalnej jeździe z uwzględnieniem przepisów bezpieczeństwa
2 25.06.2022 sobota 9-16 Stosowanie przepisów prawa
3 26.06.2022 niedziela 9-16 Bezpieczeństwo ruchu drogowego
4 01.07.2022 piątek 15-22 Ergonomia dla kierowców lub Pierwsza Pomoc (w tym zajęcia praktyczne 3,5 godziny)
5 02.07.2022 sobota 9-16 Nowe technologie w przewozie drogowym

 

Lp. Data Dzień tygodnia Godziny od – do Moduł szkoleniowy
1 23.07.2022 sobota 9-16 Szkolenie zaawansowane w racjonalnej jeździe z uwzględnieniem przepisów bezpieczeństwa
2 24.07.2022 niedziela 9-16 Stosowanie przepisów prawa
3 29.07.2022 piątek 15-22 Bezpieczeństwo ruchu drogowego
4 30.07.2022 sobota 9-16 Ergonomia dla kierowców lub Pierwsza Pomoc (w tym zajęcia praktyczne 3,5 godziny)
5 31.07.2022 niedziela 9-16 Nowe technologie w przewozie drogowym

Zajęcia stacjonarne na sali wykładowej – Nisko, ul. Rzeszowska 3

Kolejne szkolenia: 20.08.2022, 24.09.2022, 22.10.2022, 19.11.2022, 10.12.2022)
(w schemacie: sobota i niedziela oraz piątek, sobota i niedziela)

Do rozpoczęcia szkolenia wymagane jest posiadanie nr PKZ – Profil Kierowcy Zawodowego – założony w wydziale komunikacji, właściwym miejscu zamieszkania kierowcy.
Po szkoleniu okresowym nie ma egzaminu.

Dla osób potrzebujących SZKOLENIA OKRESOWEGO w innym terminie –  proponujemy kurs 5-dniowy w formie zajęć przy komputerze prowadzonych pod nadzorem wykładowcy
w naszym ośrodku szkolenia – bardzo łatwa obsługa programu – świadectwo ukończenia wydajemy w 5 ostatnim dniu szkolenia – zaczynać szkolenie w takiej formie można codziennie.

 

KURSY KWALIFIKACYJNE PROWADZIMY W FORMIE ZAJĘĆ PRZY KOMPUTERZE NA PLATFORMIE E-LEARNINGOWEJ – ROZPOCZYNAĆ MOŻNA CODZIENNIE PO DOSTARCZENIU NR PKZ – PROFIL KIEROWCY ZAWODOWEGO

KURS KWALIFIKACJI WSTĘPNEJ kat. C lub D (280 godz.)
(czas trwania: 41 dni szkoleniowych – ok. 2 miesiące)

KURS KWALIFIKACJI WSTĘPNEJ PRZYSPIESZONEJ kat. C lub D (140 godz.)
(czas trwania kursu: 21 dni szkoleniowych – ok. 1 miesiąc)

KURS KWALIFIKACJI WSTĘPNEJ UZUPEŁNIAJĄCEJ kat. C lub D (70 godz.)
(czas trwania kursu: 11 dni szkoleniowych)

KURS KWALIFIKACJI WSTĘPNEJ UZUPEŁ. PRZYŚPIESZONEJ kat. C lub D (35 godz.)
(czas trwania kursu: 5 dni szkoleniowych)

Na podstawie Ustawy z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym – Dz. U. z 2022 r. Poz. 180 z póżn. zm.

Art. 39l.1. Przedsiębiorca lub inny podmiot wykonujący przewóz drogowy jest obowiązany do:
1) kierowania kierowców na:
a) szkolenia okresowe,
b) badania lekarskie i psychologiczne;
2) pokrywania kosztów badań lekarskich i psychologicznych;
3) przechowywania przez cały okres zatrudnienia kierowcy:
a) danych o wydanych świadectwach kwalifikacji zawodowej albo kopii świadectw kwalifikacji zawodowej, jeżeli zostały wydane w postaci papierowej,
b) kopii orzeczeń lekarskich i psychologicznych;
4) prowadzenia dokumentacji dotyczącej badań lekarskich i psychologicznych;
5) przekazania kierowcy z chwilą rozwiązania stosunku pracy kopii orzeczeń i świadectw, o których mowa w pkt 3;
6) stworzenia warunków organizacyjnych, umożliwiających kierowcy ukończenie szkolenia okresowego.
2. Przedsiębiorca lub inny podmiot wykonujący przewóz drogowy może pokryć koszty szkoleń okresowych kierowcy.
3. Spełnienie przez przedsiębiorcę lub przez inny podmiot wykonujący przewóz drogowy obowiązku, o którym mowa w ust. 1 pkt 1 lit. b, uznaje się za równoznaczne ze spełnieniem obowiązków pracodawcy w zakresie wykonywania wstępnych i okresowych badań lekarskich, o których mowa w art. 229 § 1 i 2 Kodeksu pracy.

Informacja i zapisy
tel. 15 841 20 66- biuro (w godz. 8:30 -16:30)
Michał Szypura – kierownik ośrodka szkolenia – tel. 604 506 684
e-mail: kierownik@rotrans.com.pl

Organizator Szkolenia:
Doskonalenie i Szkolenie Kierowców Sp. z o.o.
37-400 Nisko, ul. Rzeszowska 3
37-450 Stalowa Wola, ul. 1-go Sierpnia 26
39-400 Tarnobrzeg, ul. A. Mickiewicza 4/4
Nr Ośrodka Szkolenia w rejestrze Wojewody Podkarpackiego: 46/18

Szkolenie okresowe

Szkolenie okresowe – Przedłużenie ważności kodu 95 w prawie jazdy –  trwa 35 godzin i jest przeprowadzane co 5 lat począwszy od uzyskania kwalifikacji wstępnej / kwalifikacji wstępnej przyśpieszonej. Szkolenie okresowe obowiązuje także osoby chcące po przerwie wrócić do zawodu kierowcy.

Jeżeli chcą Państwo otrzymać fakturę na przelew za szkolenie proszę o wypełnienie skierowania-> do pobrania ->SKIEROWANIE_SO_2022_DiSK<- do pobrania

Od 6.04.2022 r. aby rozpocząć kurs szkolenia okresowego należy posiadać nr PKZ – profil kierowcy zawodowego, wydawany w wydziale komunikacji właściwym miejscu zamieszkania kierowcy.
Do założenia nr PKZ niezbędne są:
– wniosek,
– orzeczenie lekarskie,
– orzeczenie psychologiczne,
– fotografia,
– kserokopia posiadanego prawa jazdy,
– opłata za wydanie prawa jazdy 100,50 zł
Dokumenty złożyć należy w wydziale komunikacji starostwa właściwego miejscu zamieszkania kierowcy.

Osoby nieposiadające polskiego prawa jazdy, chcące uzyskać kod 95, składają wniosek o wydanie karty kwalifikacji kierowcy i na tej podstawie mają wydawany nr PKZ – profil kierowcy zawodowego, aby uzyskać PKZ muszą złożyć:
– wniosek o wydanie karty kwalifikacji kierowcy,
– orzeczenie lekarskie,
– orzeczenie psychologiczne,
– fotografia,
– kserokopia posiadanego prawa jazdy,
– opłata za wydanie karty kwalifikacji kierowcy 150,50 zł
Dokumenty złożyć należy w dowolnym wydziale komunikacji starostwa.

Osoby, które prawo jazdy kat. C uzyskały przed 10.09.2009 r. oraz kat. D przed 10.09.2008 r. są zwolnione z kwalifikacji wstępnej i obowiązuje ich tylko szkolenie okresowe. (dotyczy to zarówno prawa jazdy uzyskanego w Polsce jak i w innym państwie)

Na podstawie art. 39d Ustawy z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym – Dz. U. z 2022 r. Poz. 180 z późn. zm.
Do szkolenia okresowego może przystąpić osoba posiadająca Nr PKZ profil kierowcy zawodowego, która:
1) zapoznała się z programem szkolenia okresowego;
2) na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej:
a) przebywa co najmniej 185 dni w roku ze względu na więzi osobiste lub zawodowe albo
b) studiuje od co najmniej sześciu miesięcy i przedstawi zaświadczenie potwierdzające ten fakt lub
3) pracuje na rzecz podmiotu mającego siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej i wykonującego przewóz drogowy.>
2. Kierowca obowiązany jest co pięć lat, począwszy od dnia uzyskania świadectwa kwalifikacji zawodowej poświadczającego uzyskanie kwalifikacji, ukończyć szkolenie okresowe odpowiednio do pojazdu, którym wykonuje przewóz drogowy.
3. Kierowca może odbywać szkolenie okresowe w jednej z następujących form:
1) kursu okresowego;
2) cyklu zajęć rozłożonych w okresie pięciu lat, obejmującego program kursu okresowego.
3a. Szkolenie okresowe może być częściowo (1 moduł – 7 godzin) prowadzone w formie nauczania na odległość z wykorzystaniem technik komputerowych i Internetu.
3b. Ośrodek szkolenia prowadzący szkolenie okresowe w formie nauczania na odległość z wykorzystaniem technik komputerowych i Internetu jest obowiązany przeprowadzić pozostałe zajęcia w formie stacjonarnej przy wykorzystaniu posiadanej infrastruktury, zgłoszonej do rejestru przedsiębiorców prowadzących ośrodek szkolenia.
3c. Ośrodek szkolenia prowadzący szkolenie okresowe w formie stacjonarnej jest obowiązany przeprowadzić wszystkie zajęcia przewidziane w programie szkolenia przy wykorzystaniu posiadanej infrastruktury, zgłoszonej do rejestru przedsiębiorców prowadzących ośrodek szkolenia.
4. Szkolenie okresowe jest prowadzone w ośrodku szkolenia w zakresie bloków programowych określonych odpowiednio do kategorii prawa jazdy:
1) C1, C1+E, C i C+E;
2) D1, D1+E, D i D+E.
5. Kierowca, który zaprzestał wykonywania przewozu drogowego przez okres uniemożliwiający spełnienie obowiązku, o którym mowa w ust. 2, przed ponownym przystąpieniem do wykonywania przewozu obowiązany jest ukończyć szkolenie okresowe.
6. Kierowca zamierzający ponownie wykonywać przewóz drogowy lub wykonujący przewóz drogowy różnymi pojazdami, dla których jest wymagane posiadanie prawa jazdy co najmniej dwóch kategorii, o których mowa w ust. 4, może ukończyć szkolenie okresowe w zakresie jednego bloku programowego.

Oferujemy dwie formy zajęć do wyboru:
1. Dla ceniących kontakt z wykładowcą „na żywo” – tradycyjne wykłady w grupie w sali ośrodka szkolenia (rozpoczęcie 1x w miesiącu), zajęcia prowadzą fachowcy z doświadczeniem w pracy w Policji i Inspekcji Transportu Drogowego.
2. Dla potrzebujących indywidualnego trybu szkolenia – potrzebujących szkolenia „na wczoraj” proponujemy zajęcia na komputerze w sali naszego ośrodka szkolenia – bardzo łatwa obsługa programu – rozpoczynać można codziennie – zakończenie po 5 dniach szkolenia.

Szkolenie okresowe jest realizowane w formie 35 godzinnego kursu. Kurs trwa 5 dni, w każdym dniu realizowany jest jeden 7 godzinny moduł szkoleniowy.
——————————————————————————————————————————-
Szczegółowy program szkolenia i warunki jego prowadzenia reguluje Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 05.04.2022 r.w sprawie szkolenia i egzaminowania kierowców wykonujących przewóz drogowy (Dziennik Ustaw z 2022 r. Poz. 739)

Szkolenie może być prowadzone wyłącznie przez specjalistyczne Ośrodki Szkolenia wpisane do rejestru prowadzonego przez wojewodę właściwego dla miejsca prowadzenia szkolenia.

Doskonalenie i Szkolenie Kierowców Sp. z o.o.- Ośrodek Szkolenia Nr 46/18 wpisany do rejestru prowadzonego przez Wojewodę Podkarpackiego.
Miejsce szkolenia: 37-400 Nisko, ul. Rzeszowska 3

Dlaczego warto wybrać nasz ośrodek:
Szkolenia prowadzimy zgodnie z prawem, z należytą starannością, aby wykluczyć możliwość unieważnia po kontroli ITD, PIP świadectwa kwalifikacji zawodowej kierowcy
– Szkolenia prowadzimy w formie ciekawych wykładów, warsztatów, ćwiczeń, na których można zadawać pytania, czy wymienić poglądy z innymi uczestnikami; lub do wyboru w formie indywidualnych zajęć na komputerze pod nadzorem trenera – wykładowcy (tzw. e-learning)
– Istnieje możliwość zorganizowania kursu w terminie uzgadnianym indywidualnie w przypadku zgłoszeń grupowych (m.in. 10 osób); – Wszystkie zajęcia odbywają się w klimatyzowanych salach wykładowych naszego ośrodka z wykorzystaniem profesjonalnego sprzętu;
– Zapewniamy bezpieczny parking dla klientów;
– Kursy prowadzimy w terminach dostosowanych do potrzeb naszych klientów także w weekendy;
Dodatkowych informacji udzielamy telefonicznie
e-mail: kierownik@rotrans.com.pl tel. /15/ 841 20 66 lub 604 506 684

Podstawa prawna: Ustawa z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym – Dz. U. z 2022 r. Poz. 180 z późn. zm.

Art. 39l. 1. Przedsiębiorca lub inny podmiot wykonujący przewóz drogowy jest obowiązany do:
1) kierowania kierowców na:
a) szkolenia okresowe,
b) badania lekarskie i psychologiczne;
2) pokrywania kosztów badań lekarskich i psychologicznych;
3) przechowywania przez cały okres zatrudnienia kierowcy:
a) danych o wydanych świadectwach kwalifikacji zawodowej albo kopii świadectw kwalifikacji zawodowej, jeżeli zostały wydane w postaci papierowej,
b) kopii orzeczeń lekarskich i psychologicznych;
4) prowadzenia dokumentacji dotyczącej badań lekarskich i psychologicznych;
5) przekazania kierowcy z chwilą rozwiązania stosunku pracy kopii orzeczeń i świadectw, o których mowa w pkt 3;
6) stworzenia warunków organizacyjnych, umożliwiających kierowcy ukończenie szkolenia okresowego.
2. Przedsiębiorca lub inny podmiot wykonujący przewóz drogowy może pokryć koszty szkoleń okresowych kierowcy.
3. Spełnienie przez przedsiębiorcę lub przez inny podmiot wykonujący przewóz drogowy obowiązku, o którym mowa w ust. 1 pkt 1 lit. b, uznaje się za równoznaczne ze spełnieniem obowiązków pracodawcy w zakresie wykonywania wstępnych i okresowych badań lekarskich, o których mowa w art. 229 § 1 i 2 Kodeksu pracy.

Art. 39h ust 2a
Wojewoda, planując lub przeprowadzając kontrolę ośrodka szkolenia, współpracuje z właściwym wojewódzkim inspektorem transportu drogowego i okręgowym inspektorem pracy, a w razie potrzeby uzgadnia z nimi przeprowadzenie kontroli czasu pracy kierowców wybranych przedsiębiorców, których pracownicy uczestniczyli w kursach kwalifikacyjnych lub szkoleniach okresowych w ośrodku szkolenia wpisanym do rejestru przedsiębiorców prowadzących ośrodek szkolenia prowadzonego przez tego wojewodę. Po przeprowadzeniu kontroli właściwy wojewódzki inspektor transportu drogowego lub okręgowy inspektor pracy przekazują wojewodzie informację o jej wynikach, w szczególności o przypadkach pokrywania się czasu uczestnictwa kierowcy w szkoleniu oraz czasu pracy wynikającej z ewidencji czasu pracy.

Kwalifikacja wstępna

Kwalifikacja wstępna / Kwalifikacja wstępna przyśpieszona
Osoby, które posiadają prawo jazdy uzyskane po raz pierwszy:
1. Kategorii D po dniu 10 września 2008r.;
2. Kategorii C po dniu 10 września 2009r.
zamierzające podjąć pracę na stanowisku kierowcy obowiązane są ukończyć kurs kwalifikacji wstępnej / kwalifikacji wstępnej przyśpieszonej

JUŻ BLISKO 2000 OSÓB UZYSKAŁO W NASZYM OŚRODKU KWALIFIKACJĘ!

Od 06.04.2022 r. do uzyskania kwalifikacji może przystąpić osoba posiadająca profil kierowcy zawodowego – PKZ, o którym mowa w art. 2 pkt 4 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. o kierujących pojazdami, zwany dalej „profilem kierowcy zawodowego”, niemająca przeciwwskazań zdrowotnych i psychologicznych do wykonywania pracy na stanowisku kierowcy, która:
1) zapoznała się z programem odpowiedniej kwalifikacji;
2) na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej:
a) przebywa co najmniej 185 dni w roku ze względu na więzi osobiste lub zawodowe albo
b) studiuje od co najmniej sześciu miesięcy i przedstawi zaświadczenie potwierdzające ten fakt lub
3) nie jest obywatelem państwa członkowskiego Unii Europejskiej, mająca zamiar wykonywać przewozy na rzecz podmiotu mającego siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

Aby uzyskać profil kierowcy zawodowego do kodu 95 (PKZ) należy złożyć w wydziale komunikacji właściwym miejscu zamieszkania kierowcy:
– wniosek
– orzeczenie lekarskie o braku przeciwwskazań do pracy na stanowisku kierowcy
– orzeczenie psychologiczne o braku przeciwwskazań do pracy na stanowisku kierowcy
– fotografię do prawa jazdy 3,5 x 4,5 cm – twarz na wprost
– opłatę za wydanie prawa jazdy 100,50 zł

Osoby nieposiadające polskiego prawa jazdy (najczęściej obcokrajowcy) niemogące wymienić swojego prawa jazdy na polskie ubiegają się o kartę kwalifikacji kierowcy do kodu 95, także muszą posiadać nr PKZ – profil kierowcy zawodowego aby go uzyskać składają w dowolnym wydziale komunikacji:
– wniosek
– orzeczenie lekarskie o braku przeciwwskazań do pracy na stanowisku kierowcy
– orzeczenie psychologiczne o braku przeciwwskazań do pracy na stanowisku kierowcy
– fotografię do prawa jazdy 3,5 x 4,5 cm – twarz na wprost
– opłatę za wydanie karty kwalifikacji kierowcy 150,50 zł

W cenie kursu kwalifikacji wstępnej lub kwalifikacji wstępnej przyśpieszonej:
– wymagane zajęcia teoretyczne (stanowiska e-learningowe czynne codziennie)
– materiały szkoleniowe
– wymagane zajęcia praktyczne na pojazdach z systemami bezpieczeństwa ABS, ASR, ESP
– zajęcia na najlepszych w Polsce symulatorach SCANIA i MAN w centrum symulacyjnym PIGOSK Piastów (www.pigosk.pl)
– egzamin państwowy od 06.04.2022 r. jest przeprowadzany w dowolnym Wojewódzkim Ośrodku Ruchu Drogowego (koszt egzaminu 50 zł)

KWALIFIKACJA WSTĘPNA – podstawa prawna (Ustawa z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym – Dz. U. z 2022 r. Poz. 180 z późn. zm.)
art.39a
1. Przedsiębiorca lub inny podmiot wykonujący przewóz drogowy może zatrudnić kierowcę, jeżeli osoba ta:
1) ukończyła:
a) 18 lat – w przypadku kierowcy prowadzącego pojazd samochodowy, dla którego wymagane jest posiadanie prawa jazdy kategorii:
– C lub C+E, o ile uzyskał on odpowiednią kwalifikację wstępną,
– C1 lub C1+E, o ile uzyskał on odpowiednią kwalifikację wstępną przyśpieszoną,
b) 21 lat – w przypadku kierowcy prowadzącego pojazd samochodowy, dla którego wymagane jest posiadanie prawa jazdy kategorii:
– C lub C+E, o ile uzyskał on odpowiednią kwalifikację wstępną przyśpieszoną,
– D lub D+E, o ile uzyskał on odpowiednią kwalifikację wstępną,
– D lub D+E, o ile przewóz jest wykonywany na liniach regularnych, których trasa nie przekracza 50 km i o ile kierowca uzyskał odpowiednią kwalifikację wstępną przyśpieszoną,
– D1 lub D1+E, o ile uzyskał on odpowiednią kwalifikację wstępną przyśpieszoną,
c) 23 lata – w przypadku kierowcy prowadzącego pojazd samochodowy, dla którego wymagane jest posiadanie prawa jazdy kategorii D lub D+E, o ile uzyskał on odpowiednią kwalifikację wstępną przyśpieszoną;
2) posiada odpowiednie uprawnienie do kierowania pojazdem samochodowym, określone w ustawie z dnia 5 stycznia 2011 r. o kierujących pojazdami;
3) nie ma przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania pracy na stanowisku kierowcy;
4) nie ma przeciwwskazań psychologicznych do wykonywania pracy na stanowisku kierowcy;
5) uzyskała kwalifikację wstępną lub kwalifikację wstępną przyśpieszoną, zwane dalej „kwalifikacją”;
6) ukończyła szkolenie okresowe.

Art. 39b2 
1. Kierowca, który uzyskał kwalifikację w zakresie określonego bloku programowego, o którym mowa w art. 39b ust. 2, i zamierza wykonywać przewozy innymi pojazdami samochodowymi niż te, dla których wymagane jest prawo jazdy odpowiadające zakresowi uzyskanej kwalifikacji, obowiązany jest odbyć odpowiednią kwalifikację uzupełniającą lub kwalifikację uzupełniającą przyśpieszoną. Przepisy art. 39a ust. 1 i art. 39b1 stosuje się odpowiednio.
2. Do uzyskania kwalifikacji uzupełniającej lub kwalifikacji uzupełniającej przyśpieszonej może przystąpić osoba posiadająca profil kierowcy zawodowego.>

Uwaga: Wiek wymagany jest do podjęcia pracy na stanowisku kierowcy!, Czyli kurs np. kwalifikacji wstępnej przyśpieszonej kat. C można zrobić mając 20 lat, a po ukończeniu 21 roku życia podjąć pracę na stanowisku kierowcy. (do ukończenia 21 roku życia można pracować na kat. C1 – czyli do 7,5 t dmc)

Szkolenie w ramach:
1) kwalifikacji wstępnej trwa 280 godzin;
2) kwalifikacji wstępnej przyśpieszonej trwa 140 godzin.
2. Dla kwalifikacji wstępnej kurs kwalifikacyjny obejmuje:
1) część podstawową – teoretyczną trwającą minimum 195 godzin;
2) część specjalistyczną prowadzoną w formie:
a) zajęć teoretycznych i ćwiczeń trwających minimum 65 godzin,
b) zajęć praktycznych w ruchu drogowym, podczas których osoba szkolona powinna odbyć minimum 16 godzin
jazdy indywidualnej, oraz
c) zajęć praktycznych z jazdy w warunkach specjalnych, podczas których osoba szkolona powinna odbyć minimum
4 godziny jazdy indywidualnej.
3. Dla kwalifikacji wstępnej przyśpieszonej kurs kwalifikacyjny obejmuje:
1) część podstawową – teoretyczną trwającą minimum 97 godzin;
2) część specjalistyczną prowadzoną w formie:
a) zajęć teoretycznych i ćwiczeń trwających minimum 33 godziny,
b) zajęć praktycznych w ruchu drogowym, podczas których osoba szkolona powinna odbyć minimum 8 godzin
jazdy indywidualnej, oraz
c) zajęć praktycznych z jazdy w warunkach specjalnych, podczas których osoba szkolona powinna odbyć minimum
2 godziny jazdy indywidualnej.
4. W przypadku prowadzenia zajęć praktycznych z jazdy w warunkach specjalnych przy wykorzystaniu urządzenia (SYMULATORA),
o którym mowa w art. 39g ust. 11 pkt 2 ustawy, uznaje się za równoważne 1 godzinie jazdy przy wykorzystaniu tego urządzenia
2 godziny jazdy w warunkach specjalnych bez wykorzystania tego urządzenia.
§ 11. 1. Szkolenie w ramach kwalifikacji wstępnej uzupełniającej trwa 70 godzin i obejmuje:
1) zajęcia teoretyczne i ćwiczenia trwające minimum 65 godzin;
2) zajęcia praktyczne w ruchu drogowym w zakresie, o którym mowa w § 9 ust. 1 pkt 2 lit. a albo lit. b, trwające minimum
5 godzin.
2. Szkolenie w ramach kwalifikacji wstępnej uzupełniającej przyśpieszonej trwa 35 godzin i obejmuje:
1) zajęcia teoretyczne i ćwiczenia trwające minimum 32,5 godziny;
2) zajęcia praktyczne w ruchu drogowym w zakresie, o którym mowa w § 9 ust. 1 pkt 2 lit. a albo lit. b, trwające minimum
2,5 godziny.

Co potrzeba aby zapisać się na kurs kwalifikacji wstępnej lub wstępnej przyśpieszonej:
Dla bloku programowego kat. C1, C1+E, C i C+E (przewóz rzeczy):
– prawo jazdy kat. C uzyskane po 10 września 2009 r. lub zaświadczenie o zdany egzaminie na kat. C
(ewentualnie kurs prawa jazdy kat. C – w trakcie)
– dowód osobisty poświadczający zameldowanie w Polsce,
– orzeczenie lekarskie do pracy na stanowisku kierowcy (zgodne z art. 39j. Ustawy o transporcie drogowym)
– orzeczenie psychologiczne do pracy na stanowisku kierowcy (zgodne z art. 39k. Ustawy o transporcie drogowym)
– nr PKZ – profil kierowcy zawodowego
– pierwsza wpłata 1000 zł

Dla bloku programowego kat. D1, D1+E, D i D+E (przewóz osób):
– prawo jazdy kat. D uzyskane po 10 września 2008 r. lub zaświadczenie o zdany egzaminie na kat. D
(ewentualnie kurs prawa jazdy kat. D – w trakcie)
– dowód osobisty poświadczający zameldowanie w Polsce,
– orzeczenie lekarskie do pracy na stanowisku kierowcy (zgodne z art. 39j. Ustawy o transporcie drogowym)
– orzeczenie psychologiczne do pracy na stanowisku kierowcy (zgodne z art. 39k. Ustawy o transporcie drogowym)
– nr PKZ – profil kierowcy zawodowego
– pierwsza wpłata 1000 zł

Badania lekarskie i psychologiczne
Badania lekarskie potrzebne do rozpoczęcia kursu prawa jazdy lub  kwalifikacji wstępnej lub szkolenia okresowego można przeprowadzić np. tutaj:

NZOZ Medro lek. Elżbieta Cichoń– 37-400 Nisko, ul. Przemysłowa 10 (początek ul. 1000-lecia)
tel. 15 841 55 21 – od pon. do pt. w godz. 8:00 – 16:00
(Poradnia chirurgiczna i reumatologiczna oraz medycyny pracy)

lek. Kazimierz Płecha – 37-400 Nisko, ul. Sandomierska 31 (naprzeciwko ARMATOORY)
tel. 15 841 29 49 – od pon. do pt.
(Gabinet chirurgiczny i medycyny pracy)

lek. Artur Burak – 37-450 Stalowa Wola, ul. Ofiar Katynia 37 – DH JUBILAT
tel. 601 464 341 – od pon, do pt.

B-Art Ośrodek Medycyny Pracy
ul. Wojska Polskiego 4a (I piętro)
37-450 Stalowa Wola
tel. 15 842-39-87, 15-842-40-50
tel.kom. 509 539 890, tel.kom. 530 294 909
http://www.badania.stalowa-wola.pl

lub w innej poradni medycyny pracy (lekarz z podwójnymi uprawnieniami do badania kierowców oraz medycyny pracy).

W 2014 r. wprowadzona została stała urzędowa cena za badania lekarskie kierowców i wynosi ona 200,00 zł.
Podstawa prawna: §13 pkt.1 Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 17 lipca 2014 r. w sprawie badań lekarskich osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdami i kierowców. (Dz. U. z 2014 r. Poz. 949)

Badania psychologiczne potrzebne do rozpoczęcia kursu kwalifikacji wstępnej lub  szkolenia okresowego, lub do kursu prawa jazdy kat. C/CE, D/DE:
W 2014 r. wprowadzona została stała urzędowa cena za badania psychologiczne kierowców i wynosi ona 150,00 zł.
Podstawa prawna: §13 pkt.1 Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 8 lipca 2014 r. w sprawie badań psychologicznych osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdami, kierowców oraz osób wykonujących pracę na stanowisku kierowcy (Dz. U. z 2014 r. Poz. 937)

Badania psychologiczne można zrobić np tutaj:

Centrum Badań Psychologicznych ANIMA – psycholog mgr Barbara Kordas
37-450 Stalowa Wola, ul. por. Rostka 4 (osiedle Zasanie)
37-400 Nisko, ul. K. Bajaka 2 (Warchoły)
tel. w sprawie rejestracji: 691 532 244 (przyjmuje także wieczorem i w weekendy po wcześniejszym umówieniu)
http://www.anima-cbp.pl

Pracownia Psychologii Pracy budynek „METALOWIEC” (VI piętro)
psycholog mgr Danuta Majewska
ul. 1-go Sierpnia 12 pokój 613
tel. (+48) 15 642 17 77
tel. kom. (+48) 698 673 320

Strona główna

TRANSmedica Pracownia Psychologiczna – psycholog mgr Monika Kukiełka
ul. E.Kwiatkowskiego 9, / Biuro 111
37-450 Stalowa Wola
(budynek Inkubatora Technologicznego)
Tel: +48 694 782 810  – Rejestracja telefoniczna 8:00 – 20:00
OTWARTE CODZIENNIE od poniedziałku do piątku oraz w soboty po wcześniejszym umówieniu.
e-mail: biuro@psychotestystw.pl
www.psychotestystw.pl

lub w innym gabinecie psychologicznym.

Symulator
Kursanci odbywający w Ośrodku Szkolenia Kierowców ROTRANS kurs „Kwalifikacji wstępnej” lub „Kwalifikacji wstępnej przyśpieszonej” odbywają zajęcia z jazdy w warunkach specjalnych na symulatorze – w takich samych warunkach w jakich szkolą się kierowcy zawodowi np. w Niemczech lub Danii.

W ramach opłaty za kurs zapewniamy dowóz i powrót  do Piastowa k/Warszawy (oraz obiad na miejscu) gdzie odbywają się obowiązkowe zajęcia z jazdy w warunkach specjalnych na dwóch nowoczesnych 6-stopniowych symulatorach samochodu ciężarowego
i autobusu, zbudowanych na bazie – kabinie pojazdów MAN i SCANIA. Kursanci szkolą się równocześnie na 2 symulatorach co skraca, usprawnia ale i też urozmaica przebieg szkolenia w warunkach specjalnych. Szkolenie prowadzone jest przez uprawnionych instruktorów techniki jazdy z PIGOSK Piastów.

W ramach kwalifikacji wstępnej (280godz.) obowiązkowe 2 godziny zegarowe na symulatorze.
W ramach kwalifikacji wstępnej przyśpieszonej (140 godz.) obowiązkowa 1 godzina zegarowa na symulatorze.
Uwaga!
Symulator na którym przeprowadzamy szkolenie odpowiada wymaganiom określonym na podstawie art. 39g ust. 12 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym.
Szczegółowe warunki techniczne jakim powinien odpowiadać wykorzystywany na kursach kwalifikacji wstępnej symulator określa Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 8 kwietnia 2011 r. w sprawie urządzenia do symulowania jazdy w warunkach specjalnych.

Aktualne informacje o wykorzystywanych przez nas symulatorach na stronie: http://www.pigosk.pl/

 

Egzamin na Kwalifikację Wstępną

Od 06.04.2022 r. egzaminy po kursach kwalifikacji wstępnej / kwalifikacji wstępnej przyśpieszonej / kwalifikacji wstępnej uzupełniającej / kwalifikacji wstępnej uzupełniającej przyśpieszonej przeprowadzają Wojewódzkie Ośrodki Ruchu Drogowego – WORD – nie obowiązuje rejonizacji zdawać można w dowolnym WORD.

Opłata za przeprowadzenie egzaminu – testu kwalifikacyjnego w WORD od 06.04.2022 r.  wynosi 50 zł

Podstawa prawna:
Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 25 marca 2022 r. w sprawie szkolenia i egzaminowania kierowców wykonujących przewóz drogowy – Dz. U. z 2022 r. Poz. 739

Warunki przeprowadzania testu kwalifikacyjnego przez wojewódzki ośrodek ruchu drogowego
§ 24. Przed przystąpieniem do testu kwalifikacyjnego osoba egzaminowana informuje ośrodek egzaminowania o numerze identyfikującym profil kierowcy zawodowego, składa dowód uiszczenia opłaty za test kwalifikacyjny oraz zwraca się o wyznaczenie terminu testu kwalifikacyjnego.
§ 25. 1. Ośrodek egzaminowania:
1) na podstawie informacji, o której mowa w § 24, oraz na podstawie numeru PESEL osoby egzaminowanej albo daty urodzenia – w przypadku osoby nieposiadającej numeru PESEL, pobiera informacje zawarte w profilu kierowcy zawodowego;
2) weryfikuje dane w profilu kierowcy zawodowego i w przypadku braku wątpliwości co do ważności i prawidłowości tych danych rejestruje osobę egzaminowaną w ewidencji osób egzaminowanych, o której mowa w § 8 rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 28 czerwca 2019 r. w sprawie egzaminowania osób ubiegających się o uprawnienia do
kierowania pojazdami, szkolenia, egzaminowania i uzyskiwania uprawnień przez egzaminatorów oraz wzorów dokumentów stosowanych w tych sprawach (Dz. U. poz. 1206 oraz z 2021 r. poz. 1426);
3) wyznacza termin testu kwalifikacyjnego przez wskazanie daty i godziny przeprowadzenia tego testu; wyznaczona data testu kwalifikacyjnego nie może przekraczać 30 dni od dnia, w którym ją wyznaczono;
4) przekazuje osobie egzaminowanej informacje, o których mowa w ust. 3–6.
2. W przypadku wątpliwości co do ważności i prawidłowości danych zawartych w profilu kierowcy zawodowego ośrodek egzaminowania zwraca profil kierowcy zawodowego w celu wyjaśnienia niezgodności przez właściwy podmiot lub organ.
3. Jeżeli osoba egzaminowana uzyska negatywny wynik z testu kwalifikacyjnego albo nie przystąpi do testu kwalifikacyjnego w wyznaczonym terminie, ośrodek egzaminowania na jej wniosek i po wniesieniu nowej opłaty za test kwalifikacyjny wyznacza kolejny termin testu kwalifikacyjnego. Osobie takiej wskazuje się pierwszy wolny termin testu kwalifikacyjnego.
4. Osoba egzaminowana, nie później niż na 2 dni robocze przed planowanym testem kwalifikacyjnym, może poinformować w formie pisemnej ośrodek egzaminowania, że nie stawi się na test w wyznaczonym terminie. Dopuszcza się przesłanie powyższej informacji środkami komunikacji elektronicznej. Na żądanie ośrodka egzaminowania jest wymagane okazanie urzędowego potwierdzenia przedłożenia (UPP) lub potwierdzenia dostarczenia (odczytu) korespondencji wysłanej pocztą elektroniczną.
5. W przypadku, o którym mowa w ust. 4, ośrodek egzaminowania wyznacza kolejny termin testu kwalifikacyjnego.
6. W przypadkach losowych dyrektor ośrodka egzaminowania może podjąć decyzję o skróceniu terminu, o którym mowa w ust. 4.
7. Osoba egzaminowana nie wnosi opłaty za test kwalifikacyjny w przypadku awarii systemu teleinformatycznego ośrodka egzaminowania.
§ 26. 1. Osoba egzaminowana może przystąpić do testu kwalifikacyjnego, jeżeli okaże ważny w dniu testu jeden z dokumentów potwierdzających jej tożsamość:
1) dowód osobisty;
2) kartę pobytu;
3) paszport;
4) tymczasowe zaświadczenie tożsamości cudzoziemca;
5) polski dokument tożsamości cudzoziemca;
6) zgodę na pobyt tolerowany.
2. Stwierdzenia tożsamości osób uprawnionych do przystąpienia do testu kwalifikacyjnego można dokonać również na podstawie dokumentu elektronicznego, o którym mowa w art. 19e ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz. U. z 2021 r. poz. 2070), przez okazanie tego dokumentu na ekranie urządzenia mobilnego egzaminatorowi, zaktualizowanego na dzień testu kwalifikacyjnego.
§ 27. W przypadku osoby egzaminowanej, której stan lub zachowanie uzasadnia podejrzenie, że jest ona pod wpływem alkoholu lub środka działającego podobnie do alkoholu, egzaminator wzywa organy uprawnione do przeprowadzenia badania w celu ustalenia w jej organizmie zawartości alkoholu lub środka działającego podobnie do alkoholu.
§ 28. Egzaminator nie przeprowadza testu kwalifikacyjnego, jeżeli:
1) nie jest możliwe ustalenie tożsamości osoby zgłaszającej się na test kwalifikacyjny;
2) osoba egzaminowana zgłaszająca się na test kwalifikacyjny zaproponowała egzaminatorowi przyjęcie korzyści majątkowej lub osobistej w zamian za uzyskanie pozytywnego wyniku z testu kwalifikacyjnego;
3) osoba egzaminowana zgłaszająca się na test kwalifikacyjny jest pod wpływem alkoholu lub środka działającego podobnie do alkoholu lub odmówiła poddania się badaniu przez organy uprawnione do przeprowadzenia badania w celu ustalenia w jej organizmie zawartości alkoholu lub środka działającego podobnie do alkoholu.
§ 29. Podczas przeprowadzania testu kwalifikacyjnego w sali egzaminacyjnej mogą przebywać wyłącznie osoby egzaminowane, egzaminator przeprowadzający test kwalifikacyjny i egzaminator nadzorujący oraz:
1) kandydaci na egzaminatorów wraz z ich wykładowcą, odbywający praktyki w ramach kursu kwalifikacyjnego,
2) osoby sprawujące nadzór nad sprawdzeniem kwalifikacji w imieniu właściwego marszałka województwa,
3) tłumacz języka migowego lub tłumacz systemu językowo-migowego, którego obecność na teście kwalifikacyjnym zapewnia sobie osoba egzaminowana lub zapewniony przez ośrodek egzaminowania, jednak nie dłużej niż do czasu rozpoczęcia testu,
4) tłumacz przysięgły, którego udział zapewnia sobie osoba egzaminowana, jeżeli osoba ta nie włada językiem polskim w stopniu umożliwiającym przeprowadzenie testu kwalifikacyjnego oraz zrozumienie zasad przeprowadzania tego testu, jednak nie dłużej niż do czasu rozpoczęcia testu kwalifikacyjnego,
5) dyrektor ośrodka egzaminowania i osoby upoważnione przez niego – pod warunkiem że ich obecność nie zakłóca i nie utrudnia przebiegu testu kwalifikacyjnego.
§ 30. 1. Test kwalifikacyjny jest przeprowadzany:
1) w formie określonej w art. 39b1 ust. 3b pkt 1 ustawy, z wykorzystaniem systemu teleinformatycznego ośrodka egzaminowania, przy wykorzystaniu pytań pochodzących z katalogu pytań testowych, o którym mowa w art. 39b1 ust. 6 i 7 ustawy;
2) w sali egzaminacyjnej wojewódzkiego ośrodka ruchu drogowego, o której mowa w przepisach wydanych na podstawie art. 66 ust. 1 pkt 1–5, 7 i 8 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. o kierujących pojazdami.
2. Test kwalifikacyjny przeprowadza się dla maksymalnie 20 osób egzaminowanych jednocześnie. Istnieje możliwość jednoczesnego przeprowadzania w sali egzaminacyjnej testu kwalifikacyjnego w zakresie bloku programowego określonego do prawa jazdy kategorii C1, C1+E, C i C+E oraz D1, D1+E, D i D+E.

§ 31. 1. Test kwalifikacyjny po ukończeniu kwalifikacji wstępnej oraz kwalifikacji wstępnej przyśpieszonej obejmuje:
1) część podstawową składającą się z 20 pytań – w zakresie tematów realizowanych dla części podstawowej kursu kwalifikacyjnego,
w tym w zakresie bloku programowego określonego odpowiednio do prawa jazdy kategorii C, C+E, C1 i C1+E lub D, D+E, D1 i D1+E co najmniej po 2 i nie więcej niż 3 pytania z następujących działów, stanowiących załącznik nr 1 do rozporządzenia:
a) 1.1,
b) 1.2,
c) 2.1,
d) 3.1,
e) 3.2,
f) 3.3,
g) 3.4,
h) 3.5,
i) 3.6 oraz
2) część specjalistyczną składającą się z 10 pytań – w zakresie tematów realizowanych dla części specjalistycznej kursu
kwalifikacyjnego:
a) w tym 2 pytania z następujących działów, stanowiących załącznik nr 1 do rozporządzenia, w zakresie bloku programowego
określonego do prawa jazdy kategorii C, C+E, C1 i C1+E:
– 1.3,
– 1.4,
– 1.4(a),
– 2.2,
– 3.7,
b) w tym 2 pytania z następujących działów, stanowiących załącznik nr 1 do rozporządzenia, w zakresie bloku programowego
określonego do prawa jazdy kategorii D, D+E, D1 i D1+E:
– 1.5,
– 1.6,
– 1.7,
– 2.3,
– 3.8.
2. Pytanie testowe posiada wyłącznie jedną prawidłową odpowiedź.
3. Poprawne udzielenie odpowiedzi na pytanie polega na wybraniu i zaznaczeniu wyłącznie prawidłowej odpowiedzi. Wybranie odpowiedzi nieprawidłowej, wybranie więcej niż jednej odpowiedzi albo niewybranie żadnej odpowiedzi jest traktowane jako udzielenie odpowiedzi nieprawidłowej.
4. Wynik testu kwalifikacyjnego uważa się za pozytywny w przypadku udzielenia co najmniej:
1) 16 poprawnych odpowiedzi na pytania zawarte w teście podstawowym oraz
2) 5 poprawnych odpowiedzi na pytania zawarte w teście specjalistycznym.
5. Czas trwania testu kwalifikacyjnego, o którym mowa w ust. 1, wynosi 45 minut.
6. Osoby, które ukończyły kwalifikację wstępną uzupełniającą lub kwalifikację wstępną uzupełniającą przyśpieszoną, przystępują do testu kwalifikacyjnego, który obejmuje część specjalistyczną w zakresie bloku programowego do prawa jazdy odpowiedniej kategorii.
7. Test kwalifikacyjny po ukończeniu kwalifikacji wstępnej uzupełniającej lub kwalifikacji wstępnej uzupełniającej przyśpieszonej obejmuje część specjalistyczną, o której mowa w ust. 1 pkt 2, składającą się z 10 pytań.
8. Czas trwania testu kwalifikacyjnego, o którym mowa w ust. 7, wynosi 15 minut.
§ 32. 1. Przed rozpoczęciem testu kwalifikacyjnego egzaminator potwierdza tożsamość osób egzaminowanych przystępujących do tego testu oraz zgodność danych osobowych z danymi zawartymi w systemie teleinformatycznym ośrodka egzaminowania.
2. Po wykonaniu czynności, o których mowa w ust. 1, egzaminator, rozpoczynając test kwalifikacyjny:
1) uruchamia komputerowe urządzenie egzaminacyjne;
2) czuwa nad prawidłowym przebiegiem testu kwalifikacyjnego.
§ 33. 1. Wyniki testu kwalifikacyjnego:
1) egzaminator wpisuje do listy osób zakwalifikowanych na test kwalifikacyjny bezpośrednio po zakończeniu dla określonej
osoby tego testu, przez umieszczenie w odpowiednich rubrykach litery:
a) „P” – jeżeli wynik jest pozytywny,
b) „N” – jeżeli wynik jest negatywny,
c) „X” – jeżeli osoba nie przystąpiła do testu;
2) dyrektor lub upoważniony przez niego pracownik ośrodka egzaminowania:
a) aktualizuje profil kierowcy zawodowego, umieszczając w odpowiednich rubrykach litery, o których mowa w pkt 1, potwierdzając ten wpis kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym albo podpisem osobistym; do profilu kierowcy zawodowego wpisuje się pozytywne i negatywne wyniki z testu kwalifikacyjnego,
b) wydaje świadectwo kwalifikacji zawodowej poprzez wprowadzenie do profilu kierowcy zawodowego pozytywnego wyniku z testu kwalifikacyjnego oraz informacji o numerze świadectwa i dacie jego wydania,
c) wydaje osobie egzaminowanej, na jej wniosek, zaświadczenie potwierdzające uzyskanie świadectwa kwalifikacji zawodowej.
2. Numer świadectwa kwalifikacji zawodowej nadaje się według następującego wzoru: „0000001/WWWW/RRRR”, przy czym:
1) siedem pierwszych cyfr określa kolejny numer świadectwa kwalifikacji zawodowej;
2) litery „WWWW” stanowią techniczny numer ośrodka egzaminowania;
3) litery „RRRR” stanowią rok wydania świadectwa kwalifikacji zawodowej.
§ 34. W przypadku stwierdzenia przez wojewodę wydania świadectwa kwalifikacji zawodowej niezgodnie ze stanem faktycznym, wojewoda lub upoważniony pracownik urzędu wojewódzkiego:
1) pobiera profil kierowcy zawodowego na podstawie numeru PESEL albo daty urodzenia – w przypadku osoby nieposiadającej numeru PESEL, i numeru profilu kierowcy zawodowego;
2) aktualizuje profil kierowcy zawodowego w zakresie daty cofnięcia świadectwa kwalifikacji zawodowej;
3) zwalnia profil kierowcy zawodowego.
§ 35. W przypadku:
1) awarii systemu teleinformatycznego ośrodka egzaminowania – przyjmuje się, że osoba egzaminowana nie przystąpiła do testu kwalifikacyjnego;
2) określonym w § 28 pkt 2 lub gdy osoba egzaminowana korzystała z materiałów lub urządzeń stanowiących pomoc w udzieleniu właściwej odpowiedzi na pytania w trakcie testu kwalifikacyjnego lub wykonywała tę czynność niesamodzielnie – przyjmuje się, że osoba egzaminowana uzyskała negatywny wynik z testu kwalifikacyjnego.
§ 36. 1. Po przeprowadzeniu wszystkich testów kwalifikacyjnych w danym dniu sporządza się w tym dniu protokół testów kwalifikacyjnych według wzoru określonego w załączniku nr 5 do rozporządzenia, na podstawie danych przekazanych przez komputerowe urządzenie egzaminacyjne, umieszczając w odpowiednich rubrykach litery, o których mowa w § 33 ust. 1 pkt 1.
2. Dyrektor ośrodka egzaminowania zatwierdza protokół testów kwalifikacyjnych, o którym mowa w ust. 1, najpóźniej następnego dnia roboczego po dniu, w którym został sporządzony.
§ 37. 1. Ośrodek egzaminowania przechowuje protokoły testów kwalifikacyjnych; w przypadku gdy protokoły są w postaci papierowej, po upływie roku powinny być zszyte w książkę oraz zostać opatrzone na ostatniej stronie adnotacją dyrektora o liczbie stron i protokołów, z jego podpisem i pieczątką.
2. Protokoły, o których mowa w ust. 1, ośrodek egzaminowania przechowuje przez okres 5 lat, a następnie archiwizuje.
§ 38. Protokół testów kwalifikacyjnych, o którym mowa w § 36, może być prowadzony z wykorzystaniem funkcjonalności systemu teleinformatycznego ośrodka egzaminowania i podpisywany kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym albo podpisem osobistym.
§ 39. 1. Ośrodek egzaminowania przesyła właściwemu organowi wydającemu prawo jazdy z wpisem kodu 95 albo kartę kwalifikacji kierowcy informację o pozytywnym wyniku z testu kwalifikacyjnego i wydaniu świadectwa kwalifikacji zawodowej przez aktualizację profilu kierowcy zawodowego.
2. W przypadku negatywnego wyniku z testu kwalifikacyjnego ośrodek egzaminowania zwalnia profil kierowcy zawodowego w terminie 3 dni od dnia, w którym osobie egzaminowanej upłynął rok od dnia ostatniego przystąpienia przez nią do testu kwalifikacyjnego.

mgr Michał Szypura – Kierownik Ośrodka Szkolenia Nr 46/18 – Doskonalenie i Szkolenie Kierowców Sp. z o.o.

Karta do tachografu cyfrowego

Aby uzyskać KARTĘ KIEROWCY niezbędną do kierowania pojazdem wyposażonym w TACHOGRAF CYFROWY należy wysłać wniosek do PWPW:
Informacje o procedurze uzyskiwania karty kierowcy na stronie internetowej:

https://info-car.pl/new/tachograf

karta_kierowcy_wz__r2

Dla osób szkolonych w naszym ośrodku, przygotujemy potrzebne dokumenty (wniosek wraz z załącznikami) o wydanie karty kierowcy GRATIS! (pozostali opłata 50 zł)

FAQ - najczęściej zadawane pytania

Będziemy się starali zamieszczać w tym miejscu odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania dotyczące kwalifikacji zawodowych kierowców.
1. Czy kursy na świadectwo kwalifikacji sa potrzebne do pracy w Wielkiej Brytanii na stanowisku kierowcy:
TAK – obowiązują w całej Unii Europejskiej a także w UK, Szwajcarii i Norwegii.
W Wielkiej Brytanii, Irlandii Płn, Walii, Szkocji (całe UK) honorowane jest polskie prawo jazdy z wpisem kodu 95 – potwierdzającym posiadanie przeszkolenia z kwalifikacji wstępnej lub szkolenia okresowego.
Przebywając za granicą powyżej 185 dni w każdym roku kalendarzowym należy wymienić prawo jazdy wydane w Polsce na prawo jazdy kraju w którym się przebywa – wpis kodu 95 „przechodzi” także do zagranicznego prawa jazdy.
Polecam zainteresowanym uzyskaniem świadectwa kwalifikacji na wyspach – tam nazywa się to CPC – zapoznanie się z informacjami pod tym adresem: http://www.emano.co.uk/swiadectwo-kwalifikacji-zawodowych-cpc,1709.html
Egzamin na CPC zdawać można wyłącznie w języku angielskim!

2. Czy każdy kierowca posiadający prawo jazdy kat. C/CE lub kat. D/DE jest zobowiązany ukończyć szkolenia kwalifikacji wstępnej lub szkolenia okresowe i uzyskać wpis kodu 95 do prawa jazdy?
NIE – istnieją wyłączenia opisane w Ustawie o transporcie drogowym – jednak należy pamiętać,że to na kierowcy spoczywa obowiązek udowodnienia, że obejmuje go przypadek wyłączenia z jednego z poniższych punktów.
3. Wymagań, posiadania kwalifikacji wstępnej / szkolenia okresowego nie stosuje się do kierowcy pojazdu:
1) którego konstrukcja ogranicza prędkość jazdy do 45 km/h;
2) wykorzystywanego przez siły zbrojne lub pozostającego w ich dyspozycji, gdy przewóz jest wykonywany w związku z zadaniami powierzonymi siłom zbrojnym;
3) wykorzystywanego przez formacje obrony cywilnej, jednostki ochrony przeciwpożarowej lub jednostki odpowiedzialne za utrzymanie bezpieczeństwa lub porządku publicznego lub pozostającego w ich dyspozycji, gdy przewóz jest wykonywany w związku z zadaniami powierzonymi tym służbom;
4) poddawanego testom drogowym do celów rozwoju technicznego przez producentów, instytuty badawcze, uczelnie lub Sieć Badawczą Łukasiewicz oraz testom drogowym do celów naprawy lub konserwacji, lub pojazdu nowego albo odremontowanego, który nie został jeszcze wprowadzony do użytku;
5) do kierowania którym jest wymagane prawo jazdy kategorii D lub D1 i który jest prowadzony bez pasażerów przez personel obsługi technicznej do lub z centrum obsługi technicznej, znajdującego się w pobliżu najbliższej bazy eksploatacyjnej, z której korzysta przewoźnik, pod warunkiem że prowadzenie pojazdu nie jest głównym zajęciem kierowcy;
6) używanego w sytuacjach zagrożenia lub przeznaczonego do akcji ratunkowych, w tym pojazdu przeznaczonego do niehandlowego przewozu drogowego pomocy humanitarnej;
7) wykorzystywanego do:
a) nauki jazdy osób ubiegających się o prawo jazdy lub świadectwo kwalifikacji zawodowej,
b) szkolenia osób posiadających prawo jazdy,
c) przeprowadzania państwowego egzaminu dla osób ubiegających się o prawo jazdy,
d) dodatkowego praktycznego szkolenia nauki jazdy w miejscu pracy, w przypadku gdy osobom tym towarzyszy inna osoba posiadająca świadectwo kwalifikacji zawodowej lub instruktor nauki jazdy dla danej kategorii pojazdu wykorzystywanego do szkolenia – pod warunkiem że pojazd ten nie jest w tym czasie wykorzystywany do handlowego przewozu drogowego osób lub rzeczy;
8) wykorzystywanego do niehandlowego przewozu drogowego osób lub rzeczy;
9) wykorzystywanego do przewozu materiałów, urządzeń lub sprzętu niezbędnych kierowcy do jego pracy – pod warunkiem że prowadzenie pojazdu nie jest głównym zajęciem kierowcy;
10) wykorzystywanego na obszarach wiejskich w ramach własnej działalności gospodarczej kierowcy, który nie oferuje usług przewozowych, a przewóz ma charakter sporadyczny i nie wpływa na bezpieczeństwo ruchu drogowego;
11) który jest wykorzystywany lub wynajęty bez kierowcy przez przedsiębiorstwo rolnicze, ogrodnicze, leśne, gospodarstwo rolne lub rybackie do przewozu rzeczy w ramach własnej działalności gospodarczej, chyba że prowadzenie pojazdu stanowi część głównego zajęcia kierowcy lub kierowanie pojazdem przekracza odległość 100 km od siedziby przedsiębiorstwa lub gospodarstwa.
4. Wymagań,nie stosuje się do kierowcy pojazdu, do kierowania którym jest wymagane prawo jazdy kategorii AM, A1, A2, A, B1, B lub B+E.

3. Czy pracodawca ma obowiązek ponoszenia kosztów szkoleń okresowych kierowców oraz badań lekarskich i psychologicznych?
badań lekarskich i psychologicznych – TAK
szkoleń okresowych – NIE (może, ale nie musi)
Pracodawca – przedsiębiorca lub inny podmiot wykonujący przewóz drogowy jest obowiązany do kierowania kierowców na szkolenia okresowe oraz badania lekarskie i psychologiczne oraz do pokrywania kosztów badań lekarskich i psychologicznych. (art. 39l Ustawy z dn. 6 września 2001 r. o trasnporcie drogowym – Dz.U. z 2013 r. Poz. 1414 z późn. zm.)
Ustawa nie zobowiązuje pracodawców wprost do pokrywania kosztów szkolenia okresowego.Jednak podaje zapis, że „przedsiębiorca lub inny podmiot wykonujący przewóz drogowy może pokryć koszty szkoleń okresowych kierowcy.”
Rózna jest tutaj praktyka firm. Dobrze zorganizowane firmy zawierają przeważnie umowy na szkolenia i badania z jednym podmiotem i za jednym skierowaniem spełniają obowiązek nałożony przez Ustawę o transporcie drogowym. Są też firmy które zwracają kierowcom np połowę kosztów szkolenia, wszystko zależy od umowy i wzajemnych relacji między firmą i jej kierowcami.

Galeria

ROTRANS to ludzie i ich pasje, to wiedza, to doświadczenie, to nowoczesny sprzęt, to wreszcie samochody, ciężarówki, autobusy i nie tylko….
Wszystkie pojazdy wykorzystywane do nauki jazdy są w naszym posiadaniu – nasz sprzęt nie jest „wirtualny” zobacz galerie naszych pojazdów na poszczególne kategorie prawa jazdy.

Uprawnienia do prowadzenia szkoleń ze Starostwa i WUP Rzeszów

Akredytacja Podkarpackiego Kuratora Oświaty

Referencje z Powiatowych Urzędów Pracy w Nisku i Stalowej Woli, KP Policji

Kat. AM - YAMAHA Neos
yamaha_neos_2

Kat. A1 - KAWASAKI Z125

Kawasaki Z125 z ABS – 2019 r. prod. – model taki sam jak na egzaminie w WORD Tarnobrzeg
Informacja o nowym motocyklu kat. A1 w WORD Tarnobrzeg:
http://word.tarnobrzeg.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=43&Itemid=337

Kat. A2 i A - Kawasaki Z650 ABS /Kawaski ER6n ABS

Szkolimy wyłącznie na motocyklach wyposażonych w ABS – KAWASAKI ER6n i KAWASAKI Z650 (nowe motocykle z salonu KAWASAKI Setlus Tarnobrzeg)

 

Kat. B - Toyota Yaris (2015-2020r. prod)

TOYOTA YARIS 2017 – 2021 r. prod. wersje benzynowe 1,5 (111KM) – 4 cylindrowa i 1,5 (125KM) – 3 cylindrowa
SZKOLIMY WYŁĄCZNIE NA NAJNOWSZYCH MODELACH z ABS, ESP, ASR i pakietem SAFETY SENSE oraz KAMERĄ COFANIA


 

 

1351802194_dcv_9795_pod_maska_z_napisami_02

Kat. B+E - Renault Trafic z przyczepą STIM1300
NAUKA JAZDY ZESTAWEM RENAULT TRAFIC Passanger – 2012 r. + przyczepa 1300dmc
(zestaw taki sam jak na egzaminie w WORD Tarnobrzeg)

sdr

 

Kat. C - IVECO / DAF / MAN

NAUKA JAZDY SAMOCHODAMI: IVECO EUROCARGO (EURO 6) ,  DAF LF55 i MAN TGL 12.240
kurs i egzamin w WORD Tarnobrzeg naszym samochodem

p1070840

?

Kat. C+E - DAF LF55 z przyczepą GNIOTPOL - tandem

NAUKA JAZDY ZESTAWEM TYPU TANDEM: DAF LF + przyczepa tandem
kurs i egzamin w  WORD Tarnobrzeg na naszych samochodach

DAF LF230 - kat. C/CE 2018 r. prod

DAF LF230 + przyczepa KONAR JG2 – 2018 r. prod.

Kat. D, D1

NAUKA JAZDY AUTOBUSAMI:
kat. D – Irisbus ARES – automatyczna skrzynia biegów
Kat. D1 – Ford Transit – autobus 17 miescowy
kurs i egzamin w  WORD Tarnobrzeg na naszych autobusach

INSTRUKTORZY
Historia firmy od 1989 roku

 

Wyjazdy szkoleniowe
Sale wykładowe

Kontakt

Przedsiębiorstwo Handlowo Usługowe ROTRANS Roman Szypura
37-400 Nisko, ul. Rzeszowska 3
– woj. podkarpackie
tel/fax. /15/ 841 20 66,
kom. biuro: 728 966 893
NIP: 865-128-75-50, REGON: 830308089
Nr OSK: 00011812P

Kontakt e-mail:
Elżbieta Maziarz: emaziarz@rotrans.com.pl – (szkolenia, sprawy bieżące)

Michał Szypura: kierownik@rotrans.com.pl – (kierownik ośrodka)
tel.604 506 684

Nr konta: 26 2030 0045 1110 0000 0188 8130 – BNP Paribas S.A. Oddział w Nisku

 

Odbiorca:.
P.H.U. ROTRANS Roman Szypura,
37-400 Nisko, ul. Rzeszowska 3

Dla przelewów z zagranicy:
SWIFT: PPABPLPKXXX,
IBAN: PL26 2030 0045 1110 0000 0188 8130

(Na to konto prosimy wpłacać należność wyłącznie za kursy prawa jazdy. Płatności można również dokonywać gotówką lub kartą w biurze firmy)
W celu prawidłowej identyfikacji wpłaty w tytule prosimy podawać nazwisko i imię oraz PESEL osoby szkolonej.

 

 

 

Kursy prawa jazdy kategorii: C, CE, D

Kursy kwalifikacja wstępna i szkolenia okresowe na przewóz rzeczy i osób

Doskonalenie i Szkolenie Kierowców Sp. z o.o.

37-400 Nisko, ul. Rzeszowska 3

(adres rejestrowy: 37-400 Nisko, ul. Osiedle 21/3)

NIP: 602 012 44 93 , REGON: 180672085, KRS: 0000379689

Nr konta: 03 2030 0045 1110 0000 0199 8930

BNP Paribas Bank Polska S.A. Oddział w Nisku

Wpis do rejestru instytucji szkoleniowych:

WUP Rzeszów pod nr: 2.18/00130/2012

Uprawnienia do szkolenia na prawo jazdy:

– Starosta Niżański: 00211812

kat. AM, A1, A2, A, B, BE, C, CE, D, D1

Uprawnienia do szkolenia na kursy przewóz rzeczy i osób:

– Wojewoda Podkarpacki – OS Nr 46/12

Godziny pracy biura:
Poniedziałek – Piątek
8:30 – 16:30
Sobota
Nieczynne

ODDZIAŁ STALOWA WOLA

37-450 Stalowa Wola, ul. 1 Sierpnia 26 – woj.podkarpackie
Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 im. Tadeusza Kościuszki
(dawniej ZSB – Szkoła Budowlana – koło wiaduktu)

biuro na parterze – wejście główne do szkoły i schodami na dół
tel. /15/ 842 01 25, 604 506 684

Kontakt e-mail:
Michał Szypura: kierownik@rotrans.com.pl – tel. 604 506 684

Od 01.09.2021 r.wznawiamy pracę biura w Stalowej Woli

Godziny pracy biura:

Poniedziałki i Środy

w godz. 15:00 – 16:00

Zapisy na kursy tel. 15 842 01 25 ( w godz. pracy biura), lub kom.604 506 684 lub przez „Zapisy on line”