kat. D, D1

Kategoria D – AUTOBUS
Kategoria D prawa jazdy uprawnia do kierowania:

  • autobusem
  • ciągnikiem rolniczym (bez przyczepy z lub z przyczepą lekką) lub pojazdem wolnobieżnym.
  • autobusem z przyczepą lekką (do 750 kg)

Wymagany wiek w dniu wydania prawa jazdy:
-24 lata
– 21 lat dla osób robiących równocześnie kurs kwalifikacji wstępnej przyśpieszonej – zmiana od 2022 roku!
W pakietach taniej! Kurs prawa jazdy kat. D z kwalifikacją wstępną przyśpieszoną – sprawdź w cenniku!

Kurs rozpoczynać można 3 m-ce przed wymaganym wiekiem, egzamin zdawać można 1 miesiąc przed wymaganym wiekiem.

Kurs obejmuje: 20 godzin lekcyjnych teorii + 60 godzin zegarowych praktyki + egzamin wewnętrzny teoretyczny i praktyczny dla posiadających kat. B

Kurs obejmuje: 20 godzin lekcyjnych teorii + 40 godzin zegarowych praktyki + egzamin wewnętrzny teoretyczny i praktyczny dla posiadających kat. BC

W cenie kursu podstawienie naszego autobusu na jeden egzamin w WORD!

Cena kursu: 5400 zł – dla posiadających kat. BC
Cena kursu: 7200 zł – dla posiadających kat. B

Szkolimy na autobusie Irisbus ARES  z automatyczną skrzynią biegów

Instruktor z uprawnieniami egzaminatora WORD: Wiesław Siembida

Cena egzaminu państwowego w WORD: 300zł

Uwaga aktualnie zgodnie z prawem można szkolić się i zdawać egzamin państwowy na prawo jazdy kat. D – autobusem z automatyczną skrzynią biegów – co ważne nie ma po takim egzaminie ograniczeń w postaci kodu 78 w prawie jazdy – czyli uzyskuje się także uprawnienia do prowadzenia autobusów z manualną skrzynią biegów (pod warunkiem, że posiada się kat. B prawa jazdy bez kodu 78 czyli bez ograniczenia do automatycznej skrzyni biegów) – podstawa prawna § 30 ust. 1 pkt. 1d Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 28 czerwca 2019 r. w sprawie egzaminowania osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdami, szkolenia, egzaminowania i uzyskiwania uprawnień przez egzaminatorów oraz wzorów dokumentów stosowanych w tych sprawach – Dziennik Ustaw z 2019 r. Poz. 1206

Dlaczego warto szkolić się na kat. D w ROTRANSie:
– specjalistyczne zajęcia teoretyczne oddzielne dla kat. C i D (nie łączymy z grupami z kat. A i B)
instruktor z uprawnieniami egzaminatora państwowego (Wiesław Siembida)
– do szkolenia zapewniamy pełnowymiarowy autobus 12 m długości  z automatyczną skrzynią biegów!
– egzamin w WORD Tarnobrzeg na naszym autobusie – tym samym co szkolenie
 place manewrowe ze stanowiskami identycznymi jak w WORD Tarnobrzeg – precyzyjnie wyznaczone garaże pozwalają przećwiczyć manewry w warunkach takich jak na egzaminie państwowym
– jazdy w ruchu drogowym także w Tarnobrzegu po trasach egzaminacyjnych
możliwość jazdy przed egzaminem także po placu egzaminacyjnym WORD Tarnobrzeg
– doświadczeni, dyspozycyjni instruktorzy, możliwość jazd także w soboty i niedziele
zdawalność egzaminów państwowych – 93% za 2022 i 2023 r. – najwyższa ze szkół w powiatach niżańskim i stalowowolskim
– Autobus IRISBUS Ares – 60 miejscowy z 10-biegową automatyczną skrzynią biegów ZF, silnik o mocy 360 KM i pojemności 11,1 litra

Kategoria D1 – AUTOBUS do 17 miejsc
Kategoria D1 prawa jazdy uprawnia do kierowania:

  • autobusem przeznaczonym konstrukcyjnie do przewozu nie więcej niż 17 osób łącznie z kierowcą, o długości nieprzekraczającej 8 m,
  • zespołem pojazdów złożonym z pojazdu, o którym mowa wyżej, oraz z przyczepą lekką
  • ciągnikiem rolniczym (bez przyczepy z lub z przyczepą lekką) lub pojazdem wolnobieżnym.
  • pojazdami określonymi dla prawa jazdy kategorii AM

Wymagany wiek w dniu wydania prawa jazdy:
-21 lat
Kurs rozpoczynać można 3 m-ce przed wymaganym wiekiem, egzamin zdawać można 1 miesiąc przed wymaganym wiekiem.

Kurs obejmuje: 20 godzin lekcyjnych teorii + 30 godzin zegarowych praktyki + egzamin wewnętrzny teoretyczny i praktyczny

W cenie kursu podstawienie naszego autobusu na egzamin w WORD!

Cena kursu: 4200 zł 
Nauka jazdy na autobusie Ford Transit – 17 miejscowy        Instruktorzy: Wiesław Siembida, Michał Szypura
Cena egzaminu państwowego w WORD: 250zł