Świadectwa Kwalifikacji Zawodowej

Uwaga od 06.04.2022 r. aby rozpocząć szkolenie okresowe lub kurs kwalifikacji wstępnej / kwalifikacji wstępnej przyśpieszonej /kwalifikacji wstępnej uzupełniającej przyśpieszonej należy posiadać założony w wydziale komunikacji PKZ – Profil Kierowcy Zawodowego. 

Osoby, które posiadają prawo jazdy uzyskane po raz pierwszy:

1. Kategorii D do dnia 9 września 2008r.;
2. Kategorii C do dnia 9 września 2009r.
zamierzające podjąć pracę na stanowisku kierowcy obowiązane są ukończyć szkolenie okresowe

——————————————————————————————————–

Osoby, które posiadają prawo jazdy uzyskane po raz pierwszy:
1. Kategorii D po dniu 10 września 2008r.;
2. Kategorii C po dniu 10 września 2009r.
zamierzające podjąć pracę na stanowisku kierowcy obowiązane są ukończyć kurs kwalifikacji wstępnej przyśpieszonej

Posiadamy wpis do rejestru instytucji szkoleniowych nr 2.18./00130/2012 (Doskonalenie i Szkolenie Kierowców Sp. z o.o.)- możemy realizować szkolenia finansowane przez Powiatowe Urzędy Pracy (indywidualne, grupowe, bony szkoleniowe). – informacji o zasadach finansowania szkoleń udzielają pracownicy Powiatowych Urzędów Pracy właściwych ze względu na miejsce zamieszkania osoby bezrobotnej.

Zajęcia praktyczne w ruchu drogowym na kursach kwalifikacji wstępnej na przewóz rzeczy realizujemy na samochodach ciężarowych i autobusach wyposażonych w systemy bezpieczeństwa ABS, ASR, ESP – przystosowane do nauki jazdy.

W ramach zajęć praktycznych w ruchu drogowym na kursach kwalifikacji wstępnej (16 godz.) lub kwalifikacji wstępnej przyśpieszonej (8 godz.) realizujemy jazdy także na drogach ekspresowych, autostradzie, terenie górzystym, pokażemy jak działa system poboru opłat E-TOLL, nie limitujemy przejechanych kilometrów.