opłaty egzaminacyjne

OPŁATY EGZAMINACYJNE obowiązujące od 01.03.2023 r na obszarze województwa podkarpackiego

na podstawie Uchwały nr LVII/981/23 Sejmiku Województwa Podkarpackiego z dnia 30 stycznia 2023 r.

kat. AM, A, A1, A2, B, D1

Cała opłata: 250,00 zł
w tym:
Teoria: 50.00 zł
Praktyka: 200,00 zł

kat. C,D

Cała opłata: 300,00 zł
w tym:
Teoria: 50.00 zł
Praktyka: 250,00 zł

kat. BE, CE

Cała opłata: 250,00 zł
w tym:
Teoria: nie obowiązuje
Praktyka: 250,00 zł

Kwalifikacja wstępna kat. C lub kat. D

Opłata za przystąpienie do testu: 50 zł
Nie obowiązuje egzamin praktyczny.

W przypadku nie zgłoszenia się na egzamin przepada 100% opłaty egzaminacyjnej – chyba, że rezygnacja z egzaminu została zgłoszona w WORD najpóźniej na 2 dni przed egzaminem.
Uwaga – opłata za wydanie prawa jazdy!
Po zdanym egzaminie państwowym należy udać się do właściwego wydziału komunikacji starostwa powiatowego lub urzędu miasta celem dokonania opłaty za wydanie dokumentu prawa jazdy (kwota 100zł).
Większość urzędów zamawia dokument prawa jazdy dopiero po otrzymaniu potwierdzenia opłaty za wydanie dokumentu (kwota 100zł), dlatego w celu uniknięcia wydłużenia czasu oczekiwania na prawo jazdy zalecamy udać się do wydziału komunikacji niezwłocznie po zdanym egzaminie państwowym.

KAŻDA OSOBA MA PRAWO WYBORU OŚRODKA EGZAMINACYJNEGO DOWOLNEGO NA TERENIE CAŁEGO KRAJU
(uwaga od 2023 r. opłaty za egzamin w poszczególnych województwach, ustala uchwałą sejmik danego województwa, stąd wysokość tych opłat może być różna w poszczególnych WORDach)

Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Tarnobrzegu

ul. Sikorskiego 86A

39-400 TARNOBRZEG

Nr konta: 59 1020 4913 0000 9902 0010 1774

Na to konto należy wpłacać opłatę za egzamin państwowy (gotowe druki przelewów dostępne są również w biurach ROTRANS).

W tytule wpłaty należy wpisać nr PESEL osoby mającej przystąpić do egzaminu!