E-Learning

OSK ROTRANS jako jeden z pierwszych Ośrodków Szkolenia Kierowców w okolicy uzyskał status SUPEROSK dzięki czemu może Państwu udostępniać możliwość odbywania kursów teoretycznych na prawo jazdy i kursy zawodowe (szkolenia okresowe, kwalifikacja wstępna/wstępna przyśpieszona) metodą e-learningu.

 

W związku z tym uprzejmie informujemy, iż prowadzimy ciągły nabór na kursy dla klientów zainteresowanych tą formą szkolenia. Metoda E-learningu eliminuje konieczność dostosowania się kursantów do z góry narzuconego harmonogramu zajęć.

KORZYŚCI METODY E-LEARNINGU:

  • Ogromna oszczędność czasu i pieniędzy wynikająca z braku konieczności uczestnictwa w stacjonarnych wykładach z teorii w systemie tradycyjnego szkolenia. Klient do nauki potrzebuje jedynie komputera (również smartfon, tablet) oraz dostępu do Internetu,
  • Dowolna data rozpoczęcia oraz zakończenia kursu – klient sam decyduje o dacie rozpoczęcia i zakończenia szkolenia w zależności od stopnia jego zaangażowania. Dzięki temu nie musi on dostosowywać się do z góry ustalonego harmonogramu prowadzonych wykładów,
  • Elastyczne godziny nauki – to od Ciebie zależy czy uczysz się w ciągu dnia, czy w nocy, a wszystko to w zaciszu własnego domu lub w przytulnej kawiarni. Niezbędne do tego jest jedynie urządzenie z dostępem do Internetu oraz dobre chęci :).
  •  Ciekawa, interaktywna forma kursu z dużą ilością zdjęć oraz filmów instruktażowych. Teoria wcale nie musi być jedynie nudnym obowiązkiem!

JAK TO DZIAŁA ?

  • W momencie zapisu na kurs prawa jazdy określonej kategorii kursant wybiera e-learningową formę szkolenia teoretycznego. Tak jak w przypadku szkolenia tradycyjnego musi on posiadać również numer PKK (Profil Kandydata na Kierowcę)- dotyczy kursów prawa jazdy
  • Wypełnia krótką deklarację uczestnictwa oraz otrzymuje specjalny podręcznik wraz z indywidualnym loginem i hasłem użytkownika.
  • W dowolnym miejscu, w dowolnym czasie oraz z dowolnego urządzenia przyszły kandydat na kierowcę loguje się na stronie www.e-prawojazdy.eu w celu rozpoczęcia, lub później,kontynuowania szkolenia.
  • Program szkolenia metodą e-learningu podzielony jest na moduły, z których każdy kończy się testem sprawdzającym wiedzę uczestnika. Kursant jest pod ciągłą opieką wykwalifikowanego instruktora, który może w każdej chwili sprawdzić stopień zaawansowania jego szkolenia lub odpowiedzieć na zadane przez klienta trudne pytania drogą mailową.
  • Po ukończeniu całego procesu szkolenia (lub w jego trakcie) przyszły kierowca zgłasza się ponownie do naszego biura w celu odbycia obowiązkowych warsztatów pod okiem ratownika medycznego (4h) – dotyczy kat. A i B.
  • W celu weryfikacji wiedzy szkolonego, zostaje on skierowany na teoretyczny egzamin wewnętrzy (taki sam jak w przypadku szkolenia tradycyjnego). Po uzyskaniu pozytywnego wyniku egzaminu kursant zostaje skierowany na jazdy praktyczne.

Po więcej informacji zapraszamy do naszego biura w Nisku lub Stalowej Woli.